Beschrijving Lokatie Kostedeweg, brug over de Hissinksbeek, nu Veengoot. Collectie Albers.