BOE 2 Almenseweg 4  aangepaste woning 2005
BOE 3 Almenseweg nr 6 bouwjaar 2005
BOE 4 Brinke 1940

Almenseweg 4

t Brinke
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

't BRINKE

Huidig adres

Almenseweg 4 en 6 (laatste wijkadres C154)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1476: Brinck (1)

1494: ten Bryncke, erf (2)

Oude benamingen

1663/4: Brincker (3)

Betekenis naam

open ruimte bij een erve of dorp, plein < Middel-Nederl. (gras)rand, heuvel, hooggelegen grasveld (4, 5)

Andere vermeldingen

1664: Brincker snider (6)

1781: Klaphekke of Brinke (7)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

dat Brinck, verscheidenen eygenaren

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 695

Bouwjaar

 

Verbouwing

1908 (bijbouw), 1946 (bouw noodwoning), 1955 (herbouw), 1962, 1988, 2009 (herbouw) (8, 9)

Type boerderij

oorspronkelijk een hallehuis

Monument

 

Eigenaren

1579: Frederick van Pallant (van Keppel) x Alexandrine van Raesfeld (16)

1602: Berent Sweverinck x Jenneken Seijnen (uit Lochem)

en Derksken Sweverinck (weduwe van Warner Sweverinck) en kinderen (16)

< 1678: (Berents) dochter Marritjen te Sweverinck x Johan ten Noortwijck (10, 11)

1698-1809: nazaten Noortwijck > nazaten Roeloffzen (10, 12)

1809: Johan Hendrik Gallée x Pieternella Elshoff (13)

1847-1928: familie Gallée > Mellink > Gewin (8, 13)

1928: Bernard Wullink x Stina Willemina Silvold (8)

Bewoners

1649: Tonnis aen den Brinck

1723: Garrit ten Brincke

1731: Egbertus op den Brink

1734: Hendrick op het Brincke

< 1798: Jan Heijink (ovl. 1803) 1x Enneken Meulenbrugge, 2x Esseltjen Everts (14)

1804: wed. Esseltjen Everts 2x Derk Harmelink

1806: Willem Gotink x Johanna Neijmeijer alias Harink (a)

1815: dochter Antonia Gotink x Hendrik Jan Klein Bleumink (b)

1822: weduwnaar Hendrik Jan Klein Bleumink 2x Gerritje Takkencamp

1827: Gerrit Jan Gerritsen x Henders Arendsen

1848: dochter Hendrika Gerritsen x Hendrikus Bogchelman (c)

1869: dochter Garritje Bogchelman (d) x Gerrit Jan Nijenhuis (e)

1878: weduwnaar Gerrit Jan Nijenhuis x Hendrika Knoef

en (1907) neef Harmen Klein Ikkink (f) x Gerritjen Lenselink

en (1915) weduwe Gerritjen Lenselink 2x zwager Gerrit Jan Klein Ikkink (f)

1921: Gerit Jan Klein Ikkink x Gerritjen Lenselink

1928: Bernard Wullink (g) x Stina Willemina Silvold

Bijzonderheden omgeving boerderij

De boerderij ligt niet ver van de spoorlijn, die aan het einde van de oorlog regelmatig doelwit was van geallieerde beschietingen en bombardementen. In oktober 1944 werd het huis dan ook getroffen door een bom en brandde volledig af, terwijl de tot woning voor de zoon verbouwde schuur in februari 1945 zware brandschade opliep a.g.v. beschietingen. Dankzij de Marshall hulp kon het huis na de oorlog herbouwd worden, waarbij veel van de oude stenen in het nieuwe huis werden verwerkt.

Bronnen

(1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036. Transcriptie Ben Wullink

(2) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(3) J. Renema, 2000. 'Een Vordense Verpondingslijst.' In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, p. 98

(4) P.A.F. van Veen & N. van der Sijs, 1997. Van Dale Etymogisch Woordenboek

(5) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

(6) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 44

(7) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 157, 159

(8) Kadaster (Digilegger)

(9) Gemeente Bronckhorst (Bouw- & Woningtoezicht)

(10) E.A.M. Claassen, pers. comm.

(11) E.A.M. Claassen, 2013. 'Antonius Bernardus Roelofsen (1740-1801)'. In: Vordense Kronyck 31, 2, p. 5.

(12) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 246

(13) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs 13, 13B en 13D

(14) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1264

(15) Nagelaten herinneringen van Gerrit Jan Klein Brinke, de zoon van Gerrit

Jan x Gerritjen Lenselink (met dank aan mw. G.W. Verkerk-Slöetjes)

(16) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 222 en 224. Transcriptie Ben Wullink

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

GR en BW

Laatst bijgewerkt

08-01-2017

Overige bijzonderheden

(a) Willem kwam van de boerderij 't Mossel (Mosselseweg 16), dat ook eigendom was van A.B. Roeloffzen

(b) katholiek; familie vermoedelijk afkomstig van 't Klein Bleumink in Hengelo-Gld (Varssel)

(c) zwager van Teune Bentelman (schoondochter van Teuntjen Klein Bleumink), protestant, afkomstig van 't Klein Bleumink (Kapelweg 8); vanaf 1848 waren alle hoofdbewoners van 't Brinke verwant aan of stamden af van Teuntjen Klein Bleumink

d) tussen 4 en 16 october 1875 overleden Garritjen Bogchelman, haar nog thuis wonende broer en zuster en haar 3 kinderen aan de "rode loop" (dysenterie), waardoor haar echtgenoot Gerit Jan Nijenhuis als enige achterbleef (15)

(e) zoon van Teuntjen Klein Bleumink

(f) achterkleinzonen van Teuntjen Klein Bleumink

(g) zijn grootmoeder heette Hendrika Klein Bleumink en was een kleindochter van Evert Klein Bleumink, de jongste broer  van Teuntjen Klein Bleumink

Foto's

Brinke 2014: collectie Klunder

Brinke 1935: Ben Wullink