BOE 2 Hogevonder 2007 voor
BOE 3 Hogevonder 2007 achter
BOE 4 Hogevonder zij 2005
BOE 5 Hogevonder 2005 oude schuur
BOE 6 Hoogevonder voor

Wildenborchseweg 34

Hogevonder en Klein Hogevonder
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

HOGEVONDER en KLEIN HOGEVONDER

Huidig adres

Wildenborchseweg 34

Wijk

Mossel; laatste wijkadres D67

Oudste vermelding

1678 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

een vonder, vlonder of vondel was een los bruggetje van planken of boomstammetjes (b.v. om een moeras over te steken); een hoog vonder stond waarschijnlijk op palen

Andere vermeldingen 

Tuinmanshuis (1840)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie C nr. 253

Bouwjaar

Klein Hogevonder: ca. 1780

Verbouwing

Afbraak Hogevonder ca. 1797
Bouw Klein Hogevonder ca. 1780, verbouw 1854 (2) en 1914 (verlenging achterhuis met 5 m. en uitzetting zuidelijke zijgevel met 1,5 m.) (3); afbraak en nieuwbouw 2010

Type boerderij

hallehuis

Monument 

gemeentelijk monument (Klein Hogevonder)

Eigenaren

1783: Wildenborch (4)
1907: Harmen Nijenhuis (5)

Bewoners

Hogevonder:
ca. 1650: Herman Hogevonder x Harmken Wanders
1678: zoon Herman (1) x Elsken Th(i)esselinck (a)
1701: dochter Berentjen Hermssen x Jan Wanink
1725: dochter Anna Letta Hogevonder x Jan Roordink
1734: weduwnaar Jan Roordink 2x Jenneken Nijland
1749: Wolter Aartman 1x Wilmina Keppels, 2x Geertjen Groot Boevink
1749-1783: onbekend
1783: Jan Aartman (b) x Jenneken Kempkes
1791-1797: weduwe Jenneken Kempkes 2x Hendrik Jan Bouwmeester (c, d)

Klein Hogevonder:
1780: Berent Vlogman (tuinman) x Johanna Maria Dornhoeffer
1788: Jan Bergman (secretaris-rentmeester van de Wildenborch) x Lamberdina Groenouwe (e)
1814: Reint Westerholt (tuinman) 1x Trientje Elferink, 2x schoonzuster Tonia Elferink
1835: Geurt Franciscus van der Vlerk (tuinman) x Catharina Maria Welmers
1837: Johannes Leonardus Kok (tuinman) x Willemina Hennij
1839: Harmen Nijenhuis (werkbaas) x Janna Elferink (f)
1867: zoon Garrit Nijenhuis x Garritjen Sieverink
met inwoning (1853-1861) van zuster Derkjen Nijenhuis x Harmen Meulenbrugge
1899: zoon Harmen Nijenhuis x Tonia Regelink
1928: zoon Gerrit Nijenhuis x Aaltje Zweverink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Op een kaart uit 1783 (7) zijn twee, dicht bij elkaar staande woningen te zien op en bij de plek van het huidige Klein Hogevonder. In een brief uit 1787 aan zijn moeder vroeg A.C.W. Staring of het huis (Hogevonder) zou blijven staan of niet (8), wat er op duidt dat het op de nominatie stond om te worden afgebroken (d)

Bronnen

(1) Trouwboek Lochem: 07.07.1678 Herman Hoogefonder sijn s. Herman Hermans uijt het schependom van Lochem en Elsken Thiesselinck, d. van s. Lubbert Thiesselinck uijt Recken, dienstmaeghd op de Wildenborgh (a)
(2) Huisarchief Wildenborch: Aantekenboekje J.I. Brants
(3) Gemeente Bronckhorst
(4) Huisarchief Wildenborch: Huwelijksvoorwaarden A.C.W. Staring en J.A.C. van der Muelen 20-07-1798, waarin wordt vermeld dat het erve en goed Hogevonder met een stuk land op den Nieuwenkamp, beiden onder het Schependom Lochem, in 1783 waren aangekocht
(5) Veilingboekje verkoop Wildenborch
(6) Geld. Arch., toeg.nr. 0441, inv.nr. 3: Archief Huis Wildenborch
(7) J.H. Hottinger, 1783. Figuratieve Caart van het Frontier der IJssels. 1: 14.440
(8) M. Evers, 1996. De Vormingsjaren van A.C.W. Staring: Brieven en Documenten Betreffende zijn Studietijd in Harderwijk en Göttingen, 1784-1789
(9) Reg. Arch. Zutphen,  toeg.nr. 1104, inv.nr. 019: Oud-rechterlijk Archief Scholtambt Lochem (1616-1811), Breukenprotocol 1775-1808

Bijzondere documenten

s.n. (J. Eefting), 1988. "Een Inbraak in de Kring van de Wildenborch." In: Vordense Kronyck 1988, 1, pp. 3-6

Opgesteld door

GR

Laatst bijgewerkt 

13-apr-14

Overige bijzonderheden

(a) Elsken kwam van het Tesselink in Rekken, en Harmen was kooiker (6) (beheerder van een eendenkooi) van beroep. Zijn huis lag in het zgn. Sek (een laagliggend, regelmatig onder water staand gebied, vernoemd naar en vaak begroeid met het etymologisch verwante zegge) aan de dijk van de Wildenborch naar Lochem. Op een kaart van de Wildenborch uit 1564 van Nicolaas van Geelkercken staan het sek ("die Seck meest water itsonts"), de dijk ("dijxken naer Lochem duer die Seck") en het vonder ("vondelen") reeds aangegeven
(b) neef van Wolter Aartman
(c) zijn broer Gerrit Bouwmeester werd in 1788 door Jan Bergman vervangen als tuinbaas op de Wildenborch (8)
(d) Hendrik Jan Bouwmeester schoot tijdens een jachtpartij op 04-01-1797 per ongeluk zijn buurjongen Harmen Nijland dood (9). Na deze datum is er niets meer te vinden in de archieven, noch over de schutter noch over zijn woning, maar aan te nemen valt dat hij niet lang na het noodlottige jachtongeval is vertrokken en dat het huis daarna is afgebroken
(e) de man van haar zuster, Waander Hogevonder of Jolink genaamd, was in 1746 geboren op Hogevonder
(f) zuster van Trientje en Tonia Elferink

Foto's

Foto's 2 en 3: Funda