Exploitatierekening 31-12-2012 (*1€)

Ontvangsten

   2012

 2011

 

Uitgaven

2012

2011

Contributies

4123

4442

 

Reizen/Excursies (saldo)

38

70

Subsidie gemeente

400

400

 

Lezingen/bijeenkomsten

1311

1029

Ontvangen rente

354

221

 

Kronyck

2037

1647

Boekenverkoop

 

30

 

Representatie

608

254

 

 

 

 

Lidmaatschappen

119

169

 

 

 

 

Kosten convocaties

336

268

 

 

 

 

Verzekering

161

266

 

 

 

 

Kosten archiefproject

1002

676

 

 

 

 

Vergaderkosten

419

333

 

 

 

 

Onderhoud apparatuur

30

212

 

 

 

 

Diversen

-22

106

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

-1162

+63

TOTAAL

4877

5093

 

 

4877

5093