Exploitatierekening 31-12-2013 (*1€)

Ontvangsten

   2013

 2012

 

Uitgaven

2013

2012

Contributies

5428

4123

 

Reizen/Excursies

1287

38

Subsidie gemeente

400

400

 

Lezingen/bijeenkomsten

1289

1311

Subs. Veilingcommissie

350

 

 

Kronyck

1538

2037

Reizen/Excursies

1632

 

 

Representatie

604

608

Te ontvangen contributie

660

 

 

Lidmaatschappen

30

119

Te ontvangen rente

686

354

 

Kosten convocaties

44

336

Giften

75

 

 

Verzekering

96

162

 

 

 

 

Commissies

774

1002

 

 

 

 

Archiefproject

 

419

 

 

 

 

Vergaderkosten

101

30

 

 

 

 

Onderhoud apparatuur

271

-22

 

 

 

 

Huur Voorde

3350

 

 

 

 

 

Bankkosten

8

 

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

-161

-1162

TOTAAL

9231

4877

 

 

9231

4877