Exploitatierekening 31-12-2015 (* 1 €)

Ontvangsten

   2015

 2014

 

Uitgaven

2015

2014

Contributies

6.230

4.196

 

Reizen en excursies

1.125

1.535

Subsidies en giften

68

420

 

Lezingen

964

1.289

Reizen en excursies

1.025

1.351

 

Kronyck

2.020

2.430

Verkoop Kronycken artikelen

150

49

 

Representatie

68

41

Te ontvangen contributie

 

1.900

 

Lidmaatschap

30

30

Te ontvangen rente

590

658

 

Bankkosten

163

108

 

 

 

 

Verzekering

54

54

 

 

 

 

Commissies

623

584

 

 

 

 

Vergaderingen

71

28

 

 

 

 

Apparatuur en onderhoud

633

1.345

 

 

 

 

Vooruit ontvangen contributie

 

20

 

 

 

 

Afboeken contributie

100

18

 

 

 

 

Huurde De Voorde

2.882

2.853

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

-670

-1761

TOTAAL

8.063

8.574

 

 

8.063

8.574