Balans per 31-12-2015 (* 1 €)

 

2015

2014

 

 

2015

2014

Raborekening

182

2.404

 

Eigen Vermogen

01-01

47.442

49.203

Rabospaarrekening

26.000

22.500

 

Verlies

-670

-1.761

Rabobonusrekening

20.000

20.000

 

Vooruit ontvangen contributie

 

20

Te ontvangen rente

590

658

 

 

 

 

Te ontvangen contributie

 

1.900

 

 

 

 

 

-------

-------

 

 

-------

-------

 

46.772

47.462

 

 

46.772

47.462