Exploitatierekening 31-12-2016 (* 1 €)

  2016 2015     2016 2015
Contributies 7.305 6.230   Reizen en excursies 2.625 1.125
Giften particulieren  308 0   Lezingen/jubileum 2.996 964
Subsidies en giften 8.320 68   Kronyck  2.556 2.020
Reizen en excursies 2.401 1.025   Representatie 417 68
Verkoop Kronyck en artikelen 0 150   Lidmaatschap 40 30
Nog te ontvangen rente 510 590   Bankkosten 157 163
Jubileum 448 0   Verzekering 83 54
        Commissies 660 623
        Vergaderingen 75 71
        Apparatuur en onderhoud 8.276 633
        Vooruit ontvangen contributie 22 0
        Afboeken contributie 0 100
        Huurde De Voorde 2.905 2.882
        Exploitatiesaldo -1.520 -670
TOTAAL 19.292 8.063     19.292 8.063