Exploitatierekening 31-12-2017 (* 1 €)

Ontvangsten 2017 2016   Uitgaven 2017 2016
Contributies 7.302 7.305   Reizen en excursies 788 2.625
Giften particulieren 20 308   Lezingen/jubileum 1.298 2.996
Subsidies en giften 1.244 8.320   Kronyck 2.126 2.556
Reizen en excursies 799 2.401   Representatie 78 417
Nog te ontvangen rente 510 510   Lidmaatschap 40 40
Jubileum 0 448   Bankkosten 149 157
        Verzekering 91 83
        Commissies 341 660
        Vergaderingen 10 75
        Apparatuur en onderhoud 1.471 8.276
        Vooruit ontvangen contributie 0 22
        Nog te betalen 200 0
        Huurde De Voorde 2.922 2.905
        Exploitatiesaldo 326 1.520
TOTAAL 9.840 19.292     9.840 19.292