Begroting 2016 (* 1 €)

Ontvangsten 2017   Uitgaven 2017
Contributies 7.000   Lezingen/bijeenkomsten 1.000
Reizen en excursies 2.000   Kronyck  2.250
Rente 500   Huur De Voorde 3000
      Representatie 50
      Reizen en excursies 2.000
      Verzekeringen 100
      Vergaderkosten 50
      Commissies 650
      Onderhoud apparatuur 250
      Bankkosten 150
      Exploitatiesaldo 0
TOTAAL 9.500     9.500