Begroting 2018 (* 1 €)

Ontvangsten 2018 2017   Uitgaven 2018 2017
Contributies 8.300 7.000   Reizen en excursies 2.000 2.000
Subsidies en giften 1.000 0   Lezingen 1.000 1.000
Reizen en excursies 2.000 2.000   Kronyck 2.250 2.250
Nog te ontvangen rente 0 500   Representatie 50 0
Giften 4% leningen 800     Lidmaatschap 50 50
Giften aflossing       Bankkosten 150 150
        Verzekering 350 100
        Commissies 650 650
        Vergaderingen 50 50
        Apparatuur en onderhoud 400 250
        Rente lening gebouw 875  
        Onderhoud gebouw 1.500  
        Energiekosten 1.500  
        Huur de De Voorde 1.500 3.000
        Aflossing lening 300 0
        Exploitatiesaldo -225 0
TOTAAL 12.100 9.500     12.100 9.500