Zoeken

Sociale media

Submit to FacebookSubmit to Twitter
 

Schattingslijsten (ook: Hebezettel of schatcedullen), verpondingskohieren en cijnsregisters (ook: tijnsregisters): De belastingheffing is gedaan door de rentmeesters van de Hertog van Gelre. In eerste instantie is deze inning opgezet om de rechtspraak die de landsheer uitoefende te bekostigen. In de periode 1450-1550 was het vooral bedoeld om de kosten van de constante oorlogsvoering van de voorgenoemde hertog te bekostigen. De heffingen, boetes en oproepen van weerbare mannen had een verwoestend effect op de leefomstandigheden van de bevolking en men leefde in grote armoede. Rond 1530 was de sociale toestand zo slecht dat de hertog van Gelre opdracht gaf om een gedeelte van de gemene gronden in de kerspel van Vorden te verkopen en ten goede te laten komen aan de plaatselijke bevolking vanwege de ernstige nood waarin zij verkeerden. De schattinglijsten hebben een historisch/ genealogisch belang vanwege de genoemde personen, erven en boerderijnamen.

Aan het eind van de 16e eeuw kwam een belastingstelsel tot stand, waarmee de beden tot het verleden gingen behoren.