Dank zij het onverzettelijke werk van Wim Jansen zijn de meeste afstammelingen van Aelbert Peters op (het) Meulenbrugge en Hendrik Meulenbrugge in Vorden en de directe omgeving in kaart gebracht. Dat ging niet zonder slag of stoot omdat er veel "losse eindjes" waren waarbij Wim er in geslaagd is het uiteindelijk tot 2 families te kunnen reduceren, die volgens de laatste inzichten geen familieband hebben.