Meer dan 8000 inwoners van Vorden beschreven

Dank zij de niet aflatende ijver van Wim Jansen heeft de Genealogiecommissie inmiddels meer dan 8000 inwoners van Vorden in hun stambomen beschreven met de toevoeging van de familie Kieskamp. Voor Wim Jansen is het zijn 100ste stamboom voor Oud Vorden.

Lees meer: Meer dan 8000 inwoners van Vorden beschreven

't Geet deur

Tijdens de Rabobank ledenavond op 29 oktober in de Schouwburg in Lochem eindigde de Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden in een spannende race op de tweede plaats, goed voor een maximale bijdrage uit het Coöperatiefonds van € 7000.

Lees meer: 't Geet deur

100ste boerderij beschreven

Sinds de start in januari 2013 heeft de Boerderijcommissie nu de 100ste boerderij beschreven. Het is "Boersbroek" aan de Okhorstweg. Gezien de diepgaande archiefstudies die hieraan ten grondslag liggen is dit een geweldige prestatie.

€ 1500 voor digitalisering Contact

Oud Vorden heeft voor het digitaliseringsproject van alle oude uitgaven van Contact een bijdrage van € 1500 van de Veilingcommissie ontvangen. Daarmee is de realisering een flinke stap dichterbij gekomen. De Vereniging is de Veilingcommissie hiervoor zeer erkentelijk.

Oudste Vordense leenregisters (1407-1505) openbaar

In 1988 heeft onze oud-plaatsgenote mevrouw Elly Kuypers haar doctoraalscriptie geschreven. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit een transcriptie van de drie oudste leenregisters van de Heerlijkheid Vorden (1407-1505). Een uniek document voor iedereen die in de oudste geschiedenis van Vorden geïnteresseerd is. Omdat deze transcriptie alleen te raadplegen is in de bibliotheek van het Regionaal Archief Zutphen (307.9 KUYP geld) zijn wij blij met de toestemming van de auteur om deze ook op onze website te mogen plaatsen. Dank zij de digitale techniek is het mogelijk deze transcriptie via het Zoeken op inhoud te doorzoeken.

Aanvullingen op de Vordense Kronyck 2014 nr. 2 (3)

Van mevr. D. (Dina) Verkerk ontvingen we onderstaande toevoegingen. Wie kan nog iets melden over de prachtige tuin bij de Boggelaar?

In het laatste boekje van de Vordense Kronyck las ik over het Hoge en de mensen die er toen woonden, o.a. de fam. Schut. Daar kwam ik wel eens om een boodschap over te brengen van mijn Opoe die bij ons in huis was.

Lees meer: Aanvulling op Vordense Kronyck nr. 2, november 2014, pag. 17 (3)