Achtereenvolgende huisnummering te Vorden 1806-1970 (buitengebied)
Wijk B
Huisnaam 1806 1829 1844 1851 1861 1867 1890 1907-10 1920 1930 1970 (1974)
Jachtlust


1 1 A342 Jachtlust 2 per 1910

64 74

Norde 64/64a 75 88 94 94
1 3 3 2 Hengeloseweg 2 nieuw gebouwd 182788a 95

1a 91 99


Trouvée

1b 2 2 1 Waarlerweg 1 per 1907

3a 3 Hengeloseweg 4 1e bew.1928, vervallen


3a Hengeloseweg 6
95

2 4 4 4 Hengeloseweg 8-102a 5 7 8 Veldslagweg 1 per 1903


8a Hengeloseweg 14
5a 6 7 Veldslagweg 5 1e bew. 1911


7a Veldslagweg 3

6a 6 Veldslagweg 4 1e bew.192589 96

3 6 8 9 Hengeloseweg 1


9a Venhorstinkweg 489a 96a

4laatste bew. 190190 97

5 7 9 10 Hengeloseweg 5
7a 10 11 Hengeloseweg 16 1e bew. 1913


11a Hengeloseweg 7 gew. 2 apr 73 in 9
7b 11 12 Hengeloseweg 9 1e bew. 1915, gew. 2 apr 73 in 11


12a Hilverinkweg 2


12b Waarlerweg 2
Wagchelink 65 77 91 98
7 6 8 13 14 Lindeseweg 3
8a 12 13 Waarlerweg 4 1e bew. 1920


13a Waarlerweg 8


13b Waarlerweg 6
Dijkkamp
78 92 99 99 8 7 9 14 15 Lindeseweg 2

14a 16 Lindeseweg 4 1e bew. 1926


17 Lindeseweg 7
Huize-buitengoed Kie(f)skamp 66 79 93
100bis 10a 8 10 15 18 Lindeseweg 6
Huize Kieskamp schuur/jagthuisje

9 11 16


Erve Kie(f)skamp 67 81 94
101 11 10 12 17 19 Kiefskampweg 1 1806, 1828 nieuw huis gebouwd.
Veldzicht of Muizerije

94a
102 12 11 13 18 20 Zomervreugdweg 594bis
103 13 12 14 20 22 Zomervreugdweg 1
14a 19 21 Zomervreugdweg 3
Den Boskamp, ook De Foeke


103bis 103bis 14 13 15 21 23 Hengeloseweg 13 nieuw 1858, gew 2 apr 73 in 15
Huiskamp

95 104

13a 16 22 24 Hengeloseweg 20 per 1898
onbekend 68a 82

104 15 14 18 24 26 Hengeloseweg 11 gew 2 apr 73 in 13
De Keijzer (eerder Klein Hiddink) 68 83 96 105 105 16 15 17 23 25 Hengeloseweg 18 vervallen


84 97Afgebroken circa 1844
Hiddink (Groot) 69 85 98 106 106 17 16 19 25 27 Holskampweg 1

69k 85kamer


69a

nieuw huis gebouwd 1826
Bloemendaal 70 86 99 107 107 18 17 20 26 28 Holskampweg 3
Bloemendaal kamer

99a 107aHolskamp 71 87 100 108 108 19 18 21 27 29 Holskampweg 2
Klein Obbink 72 88 101 109 109 20 19


Deldenseweg 13 circa 1894 afgebroken
onbekend

102 110 110 21 20 22 28 30 Deldenseweg 13
Hilverink 73 89 103 111 111 22 21 23 29 31 Hilverinkweg 4
Groot Obbinkhof /den Hof?

22 24 30 32 Hilverinkweg 1 nieuw gebouwd 1882
Groot Obbink 74 90 104 112

23 25 31 33 Hilverinkweg 3
Vroesink, erve 75 91 105 113 113
24 26 32 34 Deldenseweg 6
26a 33 35 Deldenseweg 11 1e bew. 1912
Schuur bij Vroessink

25
t Huis Vroessink 76 92 106 114 114 25

Keetman 72a 93 107 115 115
26 27 34 36 Deldenseweg 15 nieuw huis gebouwd 1823
27a 35 37a Deldenseweg 8

35a 38 Lankampweg 6

35b 41 Lankampweg 1
Winkel, Winkelman 78 94 108 137 137 51 52 56 65 72 Lankampweg 8
Lankamp 79 95 108 116 116
27 28 36 39 Lankampweg 527a 29 37 40 Deldensebroekweg 10 1e bew. 1907


40a Lankampweg 3
Klein Venhorstink 80 96 110 117 117 28 28 30 38 42 Lankampweg 2/4
Stadholder 81 97 111 118 118 29 29 31 39 43 Deldensebroekweg 8
Doornenbroek
97a 112 119 119 30 36 38 47 52 Deldensebroekweg 3 nieuw gebouwd 1838
38a 46 51 Deldensebroekweg 6
Huize Groot Venhorstink 82 98 113 120 120 31 30 32 40 44 Deldensebroekweg 4 1890 bew. Goosen Norde
Erve Groot Venhorstink 83 99 114 121 121 32 31 33 41 45 Deldensebroekweg 2 1890 bew. Teunis Regelink
Kruisweg 84 100 115 122 122 33 32 34 42 46 Deldensebroekweg 1
Trekop 85 101 116 123 123 34 33 35 43 47 Toldijk 2 gew 16 dec 75 in Tolweg
Groote Bolderhorst 86 102 117 124 124 35 34 36 44 48 De Horst 1
Kleine Bolderhorst 87 103 118 125 125 36 35 37 45 49 De Horst 3


29bis 37 39 48 53 Deldensebroekweg 5 nieuw gesticht 1888
Slag, ' t 88 104 119 126 126 37 38 41 51 56 Deldensebroekweg 9
Slag, ' t kamer 88k 104k

Nieuwenhuis 't

38a 42 50 55 Nieuwenhuisweg 2 per 190338b 40 49 54 Deldensebroekweg 7 per 1909
t Zwaantje 89 105 120 127 127 38 39 43 52 58 Deldensebroekweg 11 boerderij, tapperij.
Hietveld 90 106
afgebroken
Kooimanshuis of Koormanshuis

121 128


121 kamer
Alderkamp --- 107 122 129 129 39 40 45 54 61 Polweg 10


107kamer
129bis 129bis 129bis 40 41 46 55 59 Nieuwenhuisweg 4 gebouwd 1853
47 57

1e bew. 1900, 1921 al onbewoond
Holshorst 91 108 123 130 130 41 42(a) 48 56 62
afgebroken


41bis 43 49 58 63 De Horst 2 per 187843aper 1900
Hemmershuis of Hemmerhorst 92 109 124 131 131 42 44laatste bew. 1905
Hemmershuis kamer 92k 109k 124a 131a 131a 43 45 50 59 64 De Horst 7
Polman 93 110 125
Riefelskamp 94 111 126 132 132 44 46 51 60 66 Deldensebroekweg 13
Jagershuis, de Jager 95 112 127 133 133 45
ook de Nachtegaal, afgebroken 1883
Stroetman 96 113 128 134 134 46 47 52 61 67 Hamminkweg 9
Lebbink 96a 114

Schatkuil, Lebbink, Bouwmeester 267 302 129 135
46bis (47) 48 53 62 68 Hamminkweg 11
Horstkamp, de Bakker135bis 48 49 54 63 69 Hamminkweg 10 1e bew. 1863
Nieuwhuis

130 136 136 49 50 55 64 70 Spiekerweg 1130 kamer 136a 136a 50 51wordt afgebroken (na 1906)
Hassink 97 115 131 138 138 52 53 57 67 73 Hamminkweg 5
57a 66 71 Hamminkweg 7 1e bew. 1912
Spijker 98 116 132 139 139 53 54 58 68 74 Spiekerweg 2
Heuve, de 99 117 133 140 140 54 55(a) 59 69 75 Spiekerweg 4 laatst bewoond 1927
Heuve de kamer, smidshuisje 1865 99 117 133a 133a 140a

afgebroken 1867
Heuve de, 2e kamer140b

opgeheven 186355 60 70

1e bew. 1900
Schoonhof140bis 56 56 61 71 76 Deldensebroekweg 16
kamer aan Schoonhof140bis 57 56a 62


gebouwd 1854, 1910 al onbewoond
Tolkamp 100 118 134 141 141 58 57 63 72 77 Deldensebroekweg 15 ook Rijthuizermaat
Heegken 101 119 135 142 142 59 58 64 73 78 t Heegken 1
Dril (1822-1839 Klein Veeyenbarg) 102 120 136 143 143 60 59 65 74 79 t Heegken 3
Waayenbarg 103 121 137 144 144 61 60 66 75 80 t Heegken 5
Heurne, de (Huurne) 104 122 138 145 145 62 61 67 76 82 Deldensebroekweg 17/19
67a


1e bew. 1913 (-1914?)
Klein Boerle ook Knippenbarg 105 123 139 146 146 63 62 68 77 83 Riethuisweg 3 Boerle, zie Groot- en Klein Boerle
Boersbroek, ook Groot Okhorst 106 124 140 147 147 64 63 69 78 84 Okhorstweg 1 gew 1 mrt 72 in 5
Ochorst (Klein Okhorst) 107 125 141 148 148 65 64 70 79 85 Okhorstweg 3 gew 1 mrt 72 in 7
Hietbrink, ook Woessink 108 126 142 149 149 66 65 71 80 86 Riethuisweg afgebroken circa 1937
Hietbrink, kamer
66a 66
Bargman, ook Knekelhuis 109 127 143 143 150 67 67 72 81 87 Riethuisweg 8
Oldenkarnp, ook Tollenkamp 110 128 144 151 151 68 68 73 82 88 Riethuisweg 6
Klein Kettelerij 111 129 145
Kettelerij
zie ook Groot- en Klein Kettelerij
112 130 146 152 152 69 69 74 83 89 Riethuisweg 1

112k 130k 146 kamer
Groot Boerle 113 131 147 153 153 70 70 75 84 90 Deldensebroekweg 21 Boerle, zie Groot- en Klein Boerle
Rythuis, Riethuis 115 132 148 154 154 71 71 76 85 91 Riethuisweg 4
Klein Enzerink, ook Riethuis 116 133 149 155 155 72 72 77


laatste bew. 1917
Timmerman 117 134 150 156 156 73 73 78 86 92 Riethuisweg 2
Groot Enzerink 118 135 151 157 157 74 74 79 87 93 Hamminkweg 4
Hofstede 119 136 152 158 158 75 75 80 88 94 Hamminkweg 3
Smeenk, ook Klein Hammink 120 137 153 159 159 76 76 81 89

afgebroken in 1865, laatst bewoond 1928
Smeenk, kamer


159a 159a 77 76asinds 1853, onbewoond
Oud Hammink

154 160 160

afgebroken 1865
Hammink 121 138 155 161 161 78 77 82 90 95 Hamminkweg 1
Hammink kamerRoordink 122 139 156 162 162 79 78 86 94 99 Deldenseweg 478a 87 95 100

Hietink 123 140 157 163 163 80 79 88 96 101 Deldenseweg 5
Wonnink 124 141 158 164 164 81 80 89 97 102 Deldenseweg 1
Veelzicht

81 84 92 97 Deldenseweg 7 gebouwd 1890
molen

82 85 93

gebouwd 1890, afgebrand in 1899
kruidenierswinkel Eskes

83a 83 91 96 Deldenseweg 7 gebouwd 1906
92 5

per 1909
Eldersmaat98a 105 Eldersmaat 1
Nieuw Roordink
105a Eldersmaat 3
Repreize99 103 Rondweg 1