Zoeken

Binnenkort

       Old Vorden Huus vanaf september
          weer elke dinsdagmiddag van
           14.00 - 16.00 u geopend

 

Sociale media

FacebookTwitter
Beschrijving

Boerderijnaam

GARMEL

Huidig adres

Schimmeldijk 2

Wijk

Mossel (laatste wijkadres D 169)

Oudste vermelding

1417: Cleyn Germele (1)

Oude benamingen

1453: Kermele (1)

1456: Germels erve (2)

1696: het klein goet te Germele (3)

1698: Garmelinck of Garmel (4)

Betekenis naam

In de 16e eeuw was er ook een erve Germel of Germelink in Borculo. Mogelijk een samenstelling van de mannelijke persoonsnaam Gærm- (of Germt << Gerbrand) en -lo ‘open plek in het bos’

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

(Kleyn) Germel: Luit. Biermans (5)

Leenaktenboeken

Huis Bergh

Kadaster 1832

Sectie B nr. 544

Bouwjaar

 

Verbouwing

1903, 1925, 1927, 1936, 1960, 1992 (6, 7)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1417: Stevene van Kervenheim (1)

1453: Bernt van Hacforden geheiten Ketel (1)

1477: zoon Bartolt Ketel Berntsz. (1)

1477: broer Bernt Ketel (1)

< 1531: schoondochter Mechtelt Mulers (4) (wed. Anthonis Ketel), het Germele

1531: zwager Derck van Zulen (x Johanna Berntsen Ketel) (4)

1535: Bernt Ketels dochter (= Johanna) x Derick van Zuylen (1)

1545: dochter Anna van Zuelen x Joachim Horstinck (4, 8)

1561: Joachim Horstinck (1, 8, a) Lutteke Garmellgoed

1620: (kleinzoon?) Joachim Horsting Berntsz. (1)

1639: Arnoldt Bierman (x Elsken Kreyenvenger) (1, 4, b)

1663: neefje Albert Kreyvenger (b)

1670: nichtje Margaretha van der Cammen (b)

1678: erfgename Maria van der Cammen (x Arnod Bom) (1, b)

1689: Johan Toenisz. of Johan Tonissen (1, 3, c)

1746: zoon Gerrit Thonissen of Thönissen (1, 3, 10, c)

1780: zoon Jan Thönissen of Germel (1, 10, c), Klein Garmel of Germele

1782: zoon Peter Thonissen alias Germele (1,11, c)

1803: Huis Vorden (1, 4, 11, 12, 13)

1921: Albert Tjoonk (x Hendrika Gerdina Aalderink) (13)

Bewoners

1634: Jan op Germel

1637: dezelfde? Jan Henricksen te Germel 2?x Griete Warners wed. Herman Hamminck

1660: zoon Tonnis Jansen x Webbeken Gerritsen Lensinck

1667, 1709: dezelfde Teunis te Garmel (3)

1714: zoon Jan te Germel (9)

1715: zoon Gerrit Jansen Garmel x Fenneken Lentings

1744: wedr. Gerrit Garmel, en zoon Jan (te) Garmel x nicht Margrieta of Grietjen Lentinks

< 1795: zoon Peter Garmel

1811: Maria Termeul wed. Jan Albert Norde

1827: wed. Maria Norde-Termeul, en zoon Hendrik Jan Norde x Garritjen Nijenhuis

1832: Hendrik Jan Norde x Garritjen Nijenhuis

1865: wed. Garritjen Norde-Nijenhuis

1868: wed. Garritjen Norde-Nijenhuis, en zoon Jan Albert Norde x Alberta Maria Heijenk

1895: wed. Alberta Maria Norde-Heijenk

1896: Jacob Theodoor Wall x Lammerdina Wilhelmina Harmsen

1904: Gerritjen Wassink- Gerlach

1910: Gerritjen Wassink-Gerlach

1913: Gerritjen Wassink-Gerlach, en zoon Albert Wassink x Willemina Johanna Berenpas

1921: Albert Tjoonk x Hendrika Gerdina Aalderink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) A.P. van Schilfgaarde. 1929. Register op de leenen van het Huis Bergh

2) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 250

3) GA: Archief van de Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Register van Leengoederen in de Graafschap Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 1372 (transcr. M.V.T. Tenten)

4) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 55, 217, 229, 231, 232, 252, 254 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

5) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) ECAL. Gemeente Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 1311 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 6677, 6683

8) RAZ: Inventaris van het archief van het Sint Anthonis Schuttengilde of Sint Anthonis Kleine Broederschap te Zutphen.

Regesten van oorkonden en brieven tot 1599. Toeg.nr. 0085, regest nr. 10

9) ECAL. Archief Huis Bergh, (828) 1227-1842. Toeg.nr. 0124, inv.nr. 3163

10) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nrs. 132, 151

11) GA: Archief Huis Verwolde. Leenregisters van het Huis Vorden 1564-1787. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1213

12) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 2

13) GA: Digilegger (Kadaster)

14) A. van Ketel, 2020. De nakomelingen van Roelof Ketel (van Hackfort) (www.genealogieonline.nl)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

20-03-2020

Overige bijzonderheden

a) In 1561 verloor Catharina van Haerst (= Haersolte) wed. Zeyne of Seino Ketel (zoon van Anthonis Ketel x Mechteld Mulert en neefje van Johanna Ketel), haar claim op het Lutteke Garmellgoed ten gunste van Joachim Horstinck. Haar schoonmoeder Mechtelt Mulert had het goed nl. in 1531 verkocht aan Joachims schoonvader Derck van Zulen (3, 13, 14)

b) Margaretha van der Cammen was een dochter van Joanna Kreynvenger (1). De Zutphense families Biermans, Kreyvenger (Creyenvenger), van der Cammen en Bom (zie ook Schimmel, , Menkorst en Waarle, resp. Schimmeldijk 4, Schuttestraat 8 en Lindeseweg 9) waren nauw verwant

c) Johan Tonissen was een zoon van Tonnis Jansen op Garmel alias Teunis te Garmel, en de patroniem Thönissen bleef gehandhaafd voor Johan’s nageslacht in het leenaktenregister

Foto's

Luchtfoto GoogleEarth (meer foto's volgen nog)