E00061

61. Wandbord bevrijders (1945)
Beschrijving 16 juni 1945. De Vordense bevolking ontving als dank voor hun ontvangst van de Canadese bevrijders een wandbord aangeboden. De tekst daarop luidt: "Aangeboden aan de burgerij van Vorden, door de mannen van het Head Quarter van de 2e Canadeesche Tankbrigade, in dankbare herinnering aan hun verblijf alhier. 16 juni 1945". Het wandbord werd door de gemeente Vorden geschonken aan Oud Vorden en hangt aan de muur in het Old Vorden Huus. Collectie R. Ilbrink.