E00085

85. Vorden is fout 4 mei 2012
Beschrijving Op 4 mei 2012 tegen half vijf 's middags vloog er boven Vorden een vliegtuigje met een spandoek waarop de tekst "Vorden is fout" stond gedrukt. Dit n.a.v. het voornemen van het 4-5 mei-comité langs Duitse oorlogsgraven te lopen na afloop van de jaarlijkse dodenherdenking op de Vordense begraafplaats. De tekst "Vorden is fout" wekte veel beroering en verontwaardiging onder de Vordense bevolking. Ook in de Nederlandse pers (TV, radio en kranten) kreeg deze actie veel aandacht. Collectie R. Ilbrink.