Zoeken

Binnenkort

      23 maart De Herberg
         19:30 uur: Jaarvergadering
         20:00 uur: Frank van Setten: 
         "De Stoomtram in Vorden"

Sociale media

A07 Vorden Het Hoge 2
BOE 3 luchtfoto Mulderhuus en Hackfortmolen
BOE 4 Muldershuus t Hoge kadasterkaart

Het Hoge 64

Molenaarshuis
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

MOLENAARSHUIS HACKFORT (a)

Huidig adres

’t Hoge 64 [laatste wijkadres A 228]

Wijk

Dorp Vorden

Oudste vermelding

1850 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 213: (molen en eerste huis)

Sectie K 271: (tweede huis)

Eigenaar van beide percelen die in 1832 nog bouwland waren, was Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort

Bouwjaar

1850: bouw van het eerste molenaarshuis (1)

1905: afbraak van het huis en bouw van het tweede molenaarshuis (2,b)

Verbouwing

 

Type boerderij

Dwarshuisboerderij

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1850: Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt tot Hackfort (zoon van B.F.W.)

1893: achterneef Borchard Frederik Willem van Westerholt tot Hackfort

1934: zoon Arend van Westerholt tot Hackfort

1960: Gemeente Vorden (a)

Bewoners

1850: Berend Jansen x Hendrika ten Hulzen

1856: Willem Arnoldus Kluvers x Hendrika Brummelman

1870: wedr. Willem Arnoldus Kluvers

1883: zoon Jan Kluvers x Johanna Klein Kranenbarg

1905: Johannes Bernardus Gerritsen x Hendrika Johanna Haverkamp

1925: zoon Johannes Bernardus Gerritsen x Johanna Onstenk

Bijzonderheden omgeving boerderij

Het eerste molenaarshuis lag ten zuiden van de Hackfortsche Molen die in 1851 gebouwd werd door Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt tot Hackfort. Het tweede (en huidige) molenaarshuis ligt ten zuidoosten van de molen, zie ill. kadasterkaartje: nr. 985 = molen, nr. 984 = eerste huis, nr. 271 = tweede huis (2)

Bronnen

(1) Bevolkingsregister Vorden

(2) GA: Digilegger (Kadaster)

(3) www.hackfortschewindmolen .nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

16-03-2019

Overige bijzonderheden

(a) In 1960 werden molen en molenaarshuis door baron Arend van Westerholt tot Hackfort overgedragen aan de Gemeente Vorden. Tot 1999 bleven molen en molenaarshuis in één hand. Molen en woning stonden weliswaar op hetzelfde kadastrale perceel maar hadden aparte adressen.

In 1999 werd het Molenaarshuis door de Gemeente Vorden verkocht en werd de molen overgedragen aan de Stichting Vordense Molens.

Naast deze Stichting is er ook de Stichting Vrienden van de Hackfortsche windmolen die de molen met hulp van vrijwillige molenaars draaiende houdt. (3)

(b) Met dank aan GR

Foto's

Nr. 2: Foto-archief Oud Vorden, nr. 3: fam. Colenbrander, nr. 4: kadasterkaartje