Genealogiecommissie

De commissie bestaat uit:

Wim Jansen

Wim Ruiterkamp (voorzitter)

Wim van Til

Gekozen is om de geschiedenis van Vordense leden van Vordense families vast te leggen, in eerste instantie van het dorp Vorden over de periode 1800-1920 onder het motto: Wie Woonde Waar. Als bron gebruiken we de gegevens die in de Kadastrale Atlas Vorden 1832 zijn gepubliceerd. Deze worden aangevuld met andere informatie zoals uit de Bevolkingingregisters. die inmiddels te raadplegen zijn op onze website.
Verder kunnen we hier noemen de Uitbreiding op de Kadastrale Atlas 1832 van mevrouw Grietje Dijkhuizen, de Belastinggegevens van 1808 en 1814 en de Bevolking van 1813 zoals deze zijn vastgelegd door mevrouw Zwany van der Jagt. Hieruit ontstaat een goed beeld van de bevolking van Vorden aan het begin van de 19e eeuw.

Henriëtte de Swart heeft een flinke genealogische aanzet gegeven voor het maken van stambomen en maakt zich zeer verdienstelijk door de bevolkingsregisters in de 19e eeuw van Vorden te transcriberen en deze voor grote gebruikersgroepen toegankelijk te maken. Inmiddels zijn de volgende documenten gepubliceerd:

Bewoners Dorp Vorden 1801- 1840 (op huisnummer)

Bevolkingsregister 1801 Dorp Vorden letter A (op huisnummer)

Bevolkingsregister 1813 Vorden

Bevolkingsregister Vorden Dorp 1826- 1840 (alfabetisch)

Bevolkingsregister bladwijzer 1840 (huisnummer)

Bevolkingsregister bladwijzer 1840 (alfabetisch)

Uiteraard zal het betekenen dat er van tijd tot tijd een lid van deze commissie in Doetinchem in de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister van Vorden gaat zoeken, in aanvulling op wat o.a. via www.wiewaswie.nl en www.genealogiedomein.nl op het Internet te vinden is.

Ineke Brink, medeauteur van het boek over de De Decanije te Vorden, heeft samen met haar echtgenoot Gerard Brink de stamboom van de familie Gallée uitgezocht. Daarnaast zullen er regelmatig toevoegingen gedaan worden wanneer er weer nieuwe stambomen zijn uitgezocht.Deze stambomen worden onder Index Genealogiecommissie gepubliceerd, zowel in tekstvorm als grafisch.

Op basis van de genealogische gegevens die Henriëtte de Swart heeft verzameld, aangevuld met de gegevens uit de andere stambomen is de Namenindex opgebouwd.

Op deze wijze kan ook een brug worden geslagen naar de activiteiten ven de Commissie Gevelstenen en Huisnamen, de Boerderijen Commissie en af en toe ook naar de Fotocommissie.