Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
'Is streektaal uut de tied of juust niet?'
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Mosselseweg 0

Nijenhuis
Beschrijving

Boerderijnaam

NIJENHUIS

Huidig adres

Mosselseweg 0

Wijk

Mossel (laatste wijkadres 1894: D 38)

Oudste vermelding

1382: Nijenhuis tot Mossel (1).

Oude benamingen

 

Betekenis naam

‘Nieuw huis’, vgl. het naastliggende Olthuis (Mosselseweg 5). Naar de oorsprong van de alternatieve naam Prins is het slechts gissen

Andere vermeldingen

Princen stee (1691), Prins (1695-1721), Prinsenplaats (1805), Nieuwhuis of Prinsen Erve (1780), Prinsenplaats of Nijenhuis (1832) (2, 3, 4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Nijenhuis in Mossel: Henrick Voet (5)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 155

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren tot 1939

< 1414: Johan Spaen x Griete, zusters Ermegart en Trude Spaen, en Henric Volling x Griete + Gherrit Volling x Alit (6)

1414: Fenne Boelekens (6)

< 1513: Johan ten Nijenhuis x Heile of Hylle (7)

1569: Henrick Schutte (7), ½

1646: Henrick Voet (5)

1670: Martinus Alewijn verkoopt aan Hendrix Beeuw x Marritien Jacobs (7)

1676: Evert Beeuws x Marretien Jacobs verkopen aan Gerrit Sweverinks (7, a)

1684: Willem toe Noortwijck (+1709) (8, b), ½

1709: nichtje Maria Ockhorst (7, 8), ½

z.d: ongehuwde broer Bernardus of Berent Ockhorst (8), ½

1740: halfneefjes en -nichtje Jan, Christiaen en Euphemia Maria Ockhorst (8), elk 1/6 (= ⅓ van ½)

1746, Jan Ockhorst x Geertruid Roelofsen verkopen hun resp. 1/6 deel aan halftante Maria Ockhorst wed. Harmen Noortwijck (7, 8)

1749: Christiaan Ockhorst x Wendelina Smit verkopen hun resp. 1/6 deel aan Maria Noortwijck-Ockhorst’s zoon Anthonij Harmen Noortwijck (7, 8)

1749: Adolph Kreijvenger of Craeyvanger wedr. Euphemia Maria Ockhorst verkoopt zijn 1/6 deel aan Jan Willem Keijman (8)

1780: Maria Noortwijck-Ockhorst's nichtje Hermina Christina Noortwijck (8, c)

1786: Maria Noortwijck-Ockhorst’s kleindochter Aleida Odilia Beekhuisen x Johan van Ceulen (9, d)

< 1821: de erven van Aleida Odilia Beekhuisen wed. Johan Franciscus van Ceulen of Johan van Keulen (10, d)

1822: familie van Dorth tot Medler (10)

Bewoners tot 1939

1513, 1545: Johan ten Nijenhuis x Heile (7)

1637: Jacob ten Nienhuijs in Mossel

< 1693: Jan ten Nijenhuijs uijt de Wildenberger Dijck

1697: Jurjen Berens alias Nijenhuis wedr. Gertruijt Hendrix 2x Grietjen Jansen, op Niuwenhuijs in Mossele

1703: wed. Grietjen Jansen 2x Derk Hendriksen Elshof

1715: wed. Grietjen Jansen 3x Gerrit Janssen

1729: wedr. Garrit Nieuwenhuijs 2x Anna Maria van de (Kleine) Forme

1795: Garrit Nijenhuis op de Prins

1806: Arent Hietbrink x Hendrica Kamphuizen

1811: wed. Hendrika Hietbrink-Kamphuizen 2x Albert Blokhuis

1834: (stief)zoon Garrit Jan Hietbrink x Aaltjen Kieskamp

1841: wedr. Garrit Jan Hietbrink 2x Grada Meulenbrugge

1876: Garrit Jan Hietbrink x Grada Meulenbrugge, en zoon Jan Wilem Hietbrink x Janna Groot Bramel

1882: wed. Grada Hietbrink-Meulenbrugge, en zoon Jan Willem Hietbrink x Janna Groot Bramel

1887: wed. Janna Groot Bramel 2x Lammert Groot Roessink

1894: #

Bijzonderheden omgeving boerderij

1895: afbraak (10)

Bronnen

1) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen.

Rekening van heer Johan Baliu van ontvangst van een bede van de lieden van de hertog en van andere heren in het land van Zutphen, en van uitgaven (ca 1382). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 694 (transcriptie Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

2) Doop- en Begraafboeken Nederduits-Gereformeerde Gemeente Vorden

3) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 844

4) GA: Digilegger (Kadaster)

5) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcriptie Ben Wullink)

6) GA: Archief Familie van Spaen, tak Biljoen. Toeg.nr. 0487, inv.nr. 13

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 54-55, 215, 233, 234, 238, 252 (transcriptie Ben Wullink)

8) ) E.A.M. Claassen, 2016. Noortwijck. Een geslacht van landheren te Vorden, 1500-1800. Canon van de geparenteerde familie Ockhorst, pp. 121, 219, 256, 257, 307, 332

9) GA: Archief Familie Gallée. Toeg. nr. 0459, inv. nrs. 13A, 13C

10) Huisarchief Medler

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

12-01-2020

Overige bijzonderheden

a) Gerrit Sweverinck was mogelijk een zwager van Marritgen Sweverinck

b) Willem Noortwijck was een ongehuwde zoon van Jan Noortwijck x Marritgen Sweverinck (8)

c) Maria Ockhorst’s zuster Aeltien Ockhorst x Anthony Noortwijck (broer van Harmen N.) > dochter Hermina Christina Noortwijck x Reinder Roelofsen

d) Maria Ockhorst x Harmen Noortwijck (broer van Anthony N. ) > dochter Wilhelmina Noortwijck x1742 Herman Beekhuijsen > dochter Aleida Odilia Beekhuijsen x Johan van Keulen

Foto's

1: Overlay kadasterkaart (van het reeds afgebroken Nijenhuis in) 1896-luchtfoto Google-Earth 2018