BOE Gruwel, het05
BOE Gruwel, het04
BOE Gruwel, het03
BOE Gruwel, het01
BOE luchtfoto Gruwel

Almenseweg 33

t Gruwel
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

‘t GRUWEL

Huidig adres

Almenseweg 33 (laatste wijkadres C 221)

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1465: Gruwelsguet (1)

Oude benamingen

1626: Greuwel (2); 1611: Gruwels; 1626: Grouwels goet;

1651: Groul; 1653: Grouwel; 1663: Growell

Betekenis naam

Meerdere hypotheses:

Er zou in de keuken van ’t Gruwel een eik als opslag gegroeid hebben. Dat was gruwelijk (3)

Er zou iets gruwelijks (moord, doodslag?) hebben plaatsgevonden op deze boerderij (4)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Grouwel [an 't huis te Vorden]

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 753

Bouwjaar

1829 (jaartal in sluitsteen)

 

Verbouwing

1829: ingrijpende verbouwing (5);

1930: ingrijpende verbouwing voorhuis (5);

1980: veranderen bestaande boerderij (6)

Type boerderij

Hallenhuis, half riet, half pannengedekt

Monument

 

Eigenaren

1465: Gerijt van Hacforden, heer van Vorden (1)

1482: zoon Derick van Hackforde (7)

1484: Jacob van Hacfort x Margarieta van Essen (8)

1488: idem (9)

1637: Jacob Ripperda van Farsum tot Wijsum x Hijma Christina van Delden verkopen aan Peter Verwit x Christina Barmentloo (10)

1646: Huis Vorden 

1832: Berend Zweverink (11)

1861: schoonzoon Garrit Willem Winkel (12)

1899: Gerritjen Lentink, wed. Garrit Willem Winkel + 4 kinderen: Goosen, Jan Berend, Gerhard en Lammerdina) (12)

1902: zoon Goosen Winkel (12)

1926: broer Jan Berend Winkel en zuster Lammerdina Winkel (12)

Bewoners

1580: Johan op Gruwels x Marrie (13)

1611: Johan Gruwels x Jenneken (13)

1626: Drees Greuwel (2)/Dries op Grouwels goet x Jenneken Hendriks (14)

 < 1636: wed. Jenneken Hendriks 2x Jan Gerritsen Gruwell (15)

1651-1657: Ton(n)is op Groul [4 kinderen trouwen]

1653: dochter Geritijen Tonnissen x Jan Lambertsen op het Grouwel [laten zoon Gerit dopen]

1663: Harmen Grouwel x Engel

1696: zoon Ger(r)it Hermansen op ’t Gruwel x Tonnisken Peters (16) [laten 3 kinderen dopen]

1717: zoon Jan Gerritsen op het Gruwel  x Anna Maria Gerritsen [laten 6 kinderen dopen]

1729: wed. Anna Maria Gerrits(en) 2x Willem Smeenk op 't Gruwel

1734: wedr. Willem Smeenk 2x Catharina Lenderink

1742: wedr. Willem Smeeink op 't Gruwel 3x Theunisken Jacobs/Theuntjen Nienhuis/Toontjen Nieuwenhuis

1748: wedr. Willem Smeink op 't Gruwel 4x Megtelt Aerensen

1763: zoon Evert Jan Smeink x Elsken Keijenbargs

1789: Berent Lammerts op Gruwel

1804: Berend Termeulen Zweverink 1x Maria Bettink

1805: wedr. Berend Zweverink 2x Harmina Holterman

1847: dochter Janna Fredrika Zweverink x Garrit Willem Winkel

1852: wedr. Garrit Willem Winkel 2x Garritjen Lentink

1899: zoon Jan Berend Winkel

1917: Berend Jan Bosch x Harmina Voskamp

1930: broer van Jan Berend Winkel=wedr. Goosen Winkel 2x Willemina Groot Nuelend

1935: wedr. Goosen Winkel en zoon Goosen Winkel x Hermina Frederika Keuper

Bijzonderheden omgeving boerderij

Er is een wagenschot geweest met het opschrift B.Z. 1813 (=Berend Zweverink)(3)

Jaartal 1829 in sluisteen

Bronnen

(1) RAZ: Inventaris Archief Vrouwenconvent Heer Hendrikshuis. Toeg.nr. 356, inv.nr. 914 (oorspr. inv.nr. 85)

(2) Trouwboek Lochem

(3) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(4) Pers. comm. dhr. W.L. Winkel

(5) Historisch boerderijonderzoek, 2002. De Graafschap, bouwhistorische waarneming 75 door F.J.T. Grovestins i.s.m. A. Viersen, uitg. SHBO

(6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 136

(7) RAZ: ORA Stad Zutphen 1445-1811. Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten kerspel Vorden. Arch.nr.0010, inv.nrs. 460-461 [transcriptie Ben Wullink]

(8) RAZ: Inventaris Archief St. Anthony Groote Broederschap 1451-1934. Arch.nr. 84, inv.nr. 127

(9) RAZ: Inventaris Archief St. Annagilde Zutphen 1312-1966. Arch.nr. 89, inv.nr. 28

(10) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 229 [transcriptie Ben Wullink]

(11) Kadastrale Atlas Vorden 1832

(12) GA: Digilegger (Kadaster)

(13) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen .Toeg.nr. 0338, inv.nr. 222 en 225 [transcriptie Ben Wullink]

(14) J. Renema, 2000. Twee keer Herbert in: OTGB jrg. 17, p.56    

(15) G. Hesselink, 1995. Stamreeks Korterink/Joostink/Veltmaat in: OTGB jrg. 12, p.15

(16) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 235 [transcriptie Ben Wullink]

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

08-05-2017

Overige bijzonderheden

De familie Winkel is eigenaar van zowel ’t Gruwel als ’t Gazoor. Dat maakt dat de bewoningsgeschiedenis sterk verweven is.

Foto's

Nrs. 1 t/m 5: Gerard W. Klunder, Vorden; luchtfoto: fam. Winkel