100ste boerderij beschreven

Sinds de start in januari 2013 heeft de Boerderijcommissie nu de 100ste boerderij beschreven. Het is "Boersbroek" aan de Okhorstweg. Gezien de diepgaande archiefstudies die hieraan ten grondslag liggen is dit een geweldige prestatie.

€ 1500 voor digitalisering Contact

Oud Vorden heeft voor het digitaliseringsproject van alle oude uitgaven van Contact een bijdrage van € 1500 van de Veilingcommissie ontvangen. Daarmee is de realisering een flinke stap dichterbij gekomen. De Vereniging is de Veilingcommissie hiervoor zeer erkentelijk.

Oudste Vordense leenregisters (1407-1505) openbaar

In 1988 heeft onze oud-plaatsgenote mevrouw Elly Kuypers haar doctoraalscriptie geschreven. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit een transcriptie van de drie oudste leenregisters van de Heerlijkheid Vorden (1407-1505). Een uniek document voor iedereen die in de oudste geschiedenis van Vorden geïnteresseerd is. Omdat deze transcriptie alleen te raadplegen is in de bibliotheek van het Regionaal Archief Zutphen (307.9 KUYP geld) zijn wij blij met de toestemming van de auteur om deze ook op onze website te mogen plaatsen. Dank zij de digitale techniek is het mogelijk deze transcriptie via het Zoeken op inhoud te doorzoeken.

Aanvullingen op de Vordense Kronyck 2014 nr. 2 (3)

Van mevr. D. (Dina) Verkerk ontvingen we onderstaande toevoegingen. Wie kan nog iets melden over de prachtige tuin bij de Boggelaar?

In het laatste boekje van de Vordense Kronyck las ik over het Hoge en de mensen die er toen woonden, o.a. de fam. Schut. Daar kwam ik wel eens om een boodschap over te brengen van mijn Opoe die bij ons in huis was.

Lees meer: Aanvulling op Vordense Kronyck nr. 2, november 2014, pag. 17 (3)

Uut 't olde Vodden

Oud Vorden is dank zij intensief speuren door Wim Jansen en Everdien Steeman in het bezit gekomen van een groot aantal krantenknipsels van verhalende gedichten van Ome Jehan. U treft de stukjes aan in het Menu bij Andere publikaties.

Aanvullingen op de Vordense Kronyck 2014 nr. 2 (2)

Van mevr. Netty Koop ontvingen wij nog de volgende toevoegingen.

Gerrit Koop, mijn man, is op het Hoge, hoek Smidsstraat geboren op 13 maart 1927 en heeft er tot zijn zesde jaar gewoond. Gerrit heeft daar dus leren lopen. Pa Koop werkte bij Ome Gert van Wesselink aan de overkant en tante Hentje. Rik de Gruyter woont nu daar. Maar er woonde ook een fam. Kosse. Ik kan me Mia en Leo herinneren. Mia kon heel mooi zingen en trad wel eens op als Mia de Costa. Verder waren er bij Krauts 2 zonen Henk en Theo en de drie meisjes Marietje, Nellie en Annie.

Belastingoverzicht Vordense boerderijen 1663-1664

Ben Wullink en Gerda Rossel hebben in het Gelders Archief in Arnhem in het archief van Huize Vorden o.a. het verpondingsregister van Vorden over 1663-1664 gevonden. Het is door Ben getranscribeerd (de originele tekst omgezet in digitale vorm). Dit document geeft veel inzicht in namen van boerderijen zoals deze destijds bestonden en de grootte van het onroerend goed. De hoogte van deze belasting was 1/6 deel van de belastbare pachtwaarde van landerijen en erven en 1/9 deel van de belastbare huurwaarde van huizen en molens.