Duitse militairen

Van Richard J.C. Schoutissen (www.oorlogsslachtoffers.nl) ontvingen wij foto's en andere documentatie over een deel van de in Vorden begraven Duitse militairen. U vindt het bij Menu onder (Foto)Archief -> Foto's -> Oorlog, bevrijding en herdenking.

 

Borderel van Estimatie

Van Ben Wullink ontvingen we weer een interessante transcriptie over de schatting van goederen uit de buurtschap Delden, uitgevoerd door Peter Anthony Gallée en Hermanus Stroman in 1787.
Johan Hendrik Brass (overleden 1791), ontvanger der belastingen in Almen en Gorssel, die ook de goederen van de familie Van der Borch onder Vorden en Verwolde beheerde, gaf opdracht om een aantal onroerende goederen die hij in eigendom had te taxeren.
Lees meer: Borderel van Estimatie

Vroedvrouw Vorden

Ben Wullink heeft de lijst van kinderen die door vroedvrouw Elisabeth Immink geboren Tenkkink verlost zijn in de jaren 1788-1793 (uitgezonderd 1791) gepubliceerd.

Lees meer: Vroedvrouw Vorden

Voorjaarsexcursie 2013

Op 25 mei is de voorjaarsexcursie van Oud Vorden met een bustocht naar het Hamaland- Museum in Vreden (D). Nadere details ontvangt u bij de uitnodiging voor de Jaarvergadering.

Oud Vorden op sociale media

Om de toegankelijkheid van de website van Oud Vorden te verbeteren, hebben we nu ook een Facebook en Twitter account Oud Vorden aangemaakt. Daarmee hebben bezoekers de mogelijkheid geïnformeerd te worden over nieuwe informatie op deze website. U bent van harte uitgenodigd.

Nutsgebouw gevelsteen

Oud Vorden heeft van de gemeente Bronckhorst de gevelsteen uit de entree van het gesloopte Nutsgebouw gekregen, één van de weinig tastbare herinneringen aan dit monumentale gebouw.

De gevelsteen zal in het archief bewaard worden.

Aktes van Indemniteit 1803-1812

Armenzorg was vóór de invoering van de verschillende armenwetten in de negentiende eeuw geen vanzelfsprekende zaak. Er waren nauwelijks sociale voorzieningen en wanneer bewoners van steden in armoede vervielen, kwamen de kosten voor het verzorgen van deze armen vaak voor rekening van het stadsbestuur en de plaatselijke diaconie. Uiteraard was dit een grote last voor de steden, met name wanneer er sprake was van een grote toestroom van (mogelijk) armlastigen. Om dit tegen te gaan vroegen steden aan nieuwkomers vaak een zogenaamde akte van indemniteit of borgbrief. In deze akte gaf de diaconie of het bestuur van de plaats van herkomst de garantie dat zij zorg zouden dragen voor de betreffende persoon indien hij of zij tot armoede zou vervallen.

Eind september 2012 is een nieuwe transcriptie uit de geschiedenis van Vorden gepubliceerd. Het zijn de Aktes van Indemniteit 1803-1812. Het origineel is te vinden in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem. Het Archiefnummer is 1243 van de Gemeente Vorden en het toegangsnummer is 94.
 

Oud Vorden benoemt Dhr. Jaap van den Broek en Mevr. Fenny van Druten tot ereleden

Tijdens de Jaarvergadering van Oud Vorden op 29 maart 2011 zijn Jaap van den Broek en Fenny van Druten tot ereleden benoemd.

De oorkonde van Jaap van den Broek vermeldt: Dit erelidmaatschap is een uiting van waardering en dank namens de vereniging voor het uitgebreide historisch onderzoek dat dhr. Jaap van den Broek heeft verricht en waarover hij veelvuldig in de Vordense Kronyck heeft gepubliceerd. Hiermee heeft hij een voortrekkersrol vervuld en als inspirator gediend van de vereniging, die mede hierdoor tot bloei is gebracht.

De oorkonde van Fenny van Druten vermeldt: Dit erelidmaatschap is een uiting van dank en waardering van de vereniging voor het feit dat mw. Fenny van Druten gedurende 24 jaar op toegewijde wijze de functie van secretaris heeft vervuld en als zodanig een sleutelrol heeft vervuld binnen de vereniging, die  mede hierdoor tot bloei is gebracht.

Niemand van de aanwezige leden heeft bezwaar en de benoeming wordt met een applaus bevestigd. Er wordt een oorkonde overhandigd en voor de rest van hun leven zijn ze vrij van contributiebetaling.

Oud Vorden ontvangt Beatrixboom fles

 

 

Op 23 maart 2011 heeft Oud Vorden uit handen van mevrouw Dorien Mulderije, wethouder van de gemeente Bronckhorst, de fles ontvangen die de heer Jaap Kettelerij er 73 jaar geleden bij het planten van de Beatrixboom er onder had begraven. De beuk is doodgegaan en diende gekapt te worden. Jaap Kettelerij (80) zag de aanvraag voor een kapvergunning en attendeerde de gemeente op de aanwezigheid van de fles. Nadat de fles gevonden was besloot het Oranjecomité er een nieuw boom te planten. Jaap Kettelerij mocht samen met de wethouder onder de jonge lindeboom een nieuwe fles leggen. Wim Ruiterkamp, voorzitter van Oud Vorden, nam de oude fles in ontvangst. Hij gaf aan dat de fles in het Archief zal worden bewaard.

De tekst luidt:

Oorkonde

Deze boom is geplant op 1 Februari 1938 als symbool van liefde, trouw en aanhankelijkheid van de Vordensche burgerij aan het Oranjehuis ter herdenking van de geboorte op 31 Januari 1938 van:

(niet leesbaar)

Prinses van Oranje-Nassau, van Lippe-Biesterfeld enz. enz., dochter van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.

Het Gemeentebestuur van Vorden,

(handtekening), burgemeester,

(handtekening), secretaris.

Het Oranjecomité,

(handtekening), voorzitter,

(handtekening), secretaris.

Gemeente-opzichter: G.J. Mellink

Inkoop boek: Bedrijvigheid in Vorden in de 20e eeuw

Ons bereiken van tijd tot tijd vragen naar dit in 2006 uitgegeven boek. Mocht u een exemplaar over hebben dan zijn wij graag bereid tot overleg om dit boek terug te nemen.

U kunt uw reactie verzenden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.