Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

F150005

100.000ste Tafeltje Dekje (1993)
Beschrijving 28 januari 1993. V.l.n.r: Mevr.Groot Bramel, mevr. Heijink, mevr. Klumpenhouwer.