Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Familiekaarten

Oud Vorden heeft een verzameling Bidprentjes. Om privacyredenen kunnnen wij alleen de familienamen op onze website publiceren. Voor detailinformatie kunt u evenwel terecht in het Old Vorden Huus.

Inmiddels hebben we onze collectie kunnen uitbreiden met de eerste Geboortekaarten, Trouwkaarten en Rouwkaarten.

Bij verhuizingen en sterfgevallen komt het voor dat dit soort documenten worden weggegooid of bij het oud papier terecht komen. Dat is natuurlijk jammer, want voor stamboomonderzoek en voor onderzoek naar de plaatselijke historie zijn deze zaken van groot belang. Gooi deze kaarten niet weg, maar geef deze aan Oud Vorden. Hiervoor is het Old Vorden Huus elke dinsdagmiddag tussen 14.00 u en 16.00 u open.