Zoeken

Binnenkort

      25 april Zaal Bakker
         20:00 uur: Diana Abbink
'Is streektaal uut de tied of juust niet?'
      13 mei Dagexcursie
         Details: zie Agenda

Sociale media

Familiekaarten

Oud Vorden heeft een (nog) bescheiden verzameling Bidprentjes. Om privacyredenen kunnnen wij alleen de familienamen op onze website publiceren. Voor detailinformatie kunt u evenwel terecht in het Old Vorden Huus.

Inmiddels hebben we onze collectiekunnen uitbreiden met de eerste Trouwkaarten en Rouwkaarten. Geboortekaartjes ontbreken nog.

Bij verhuizingen en sterfgevallen komt het voor dat dit soort documenten worden weggegooid of bij het oud papier terecht komen. Dat is natuurlijk jammer, want voor stamboomonderzoek en voor onderzoek naar de plaatselijke historie zijn deze zaken van groot belang. Gooi deze kaarten niet weg, maar geef deze aan Oud Vorden. Hiervoor is het Old Vorden Huus elke dinsdagmiddag tussen 14.00 u en 16.00 u open.