Zoeken

Binnenkort

    Het nieuwe seizoen begint

            in september.

 

Sociale media

Genealogiecommissie

De commissie bestaat uit:

- Wim Jansen

- Wim Ruiterkamp (voorzitter)

- Wim van Til

Gekozen is om de geschiedenis van Vordense leden van Vordense families vast te leggen, in eerste instantie van het dorp Vorden over de periode 1800-1920 onder het motto: Wie Woonde Waar. Als bron gebruiken we de gegevens uit de Burgerlijke Stand en de Bevolkingingregisters. Deze zijn via WieWasWie en Genealogiedomein voor de Doop- Trouw- en Begraafboeken (DTB) te raadplegen via www.wiewaswie.nl en www.genealogiedomein.nl op het Internet.
Verder kunnen we hier noemen de Uitbreiding op de Kadastrale Atlas 1832 van mevrouw Grietje Dijkhuizen, de Belastinggegevens van 1808 en 1814 en de Bevolking van 1813 zoals deze zijn vastgelegd door mevrouw Zwany van der Jagt. Hieruit ontstaat een goed beeld van de bevolking van Vorden aan het begin van de 19e eeuw. Inmiddels is dit uitgebreid naar alle Vordense buurtschappen en Wichmond en Vierakker voor zover deze sinds 1 januari 1989 behoren tot de gemeente Vorden.

Henriëtte de Swart maakte zich zeer verdienstelijk door de bevolkingsregisters in de 19e eeuw van Vorden te transcriberen en deze voor grote gebruikersgroepen toegankelijk te maken. Inmiddels zijn de volgende documenten gepubliceerd:

Bewoners Dorp Vorden 1801- 1840 (op huisnummer)

Bevolkingsregister 1801 Dorp Vorden letter A (op huisnummer)

Bevolkingsregister 1813 Vorden

Bevolkingsregister Vorden Dorp 1826- 1840 (alfabetisch)

Bevolkingsregister bladwijzer 1840 (huisnummer)

Bevolkingsregister bladwijzer 1840 (alfabetisch)

Strambomen en de Namenindex waarin alle stamboomnanen zijn samengevoegd zijn op de website te vinden in het Topmenu onder Genealogie.

Op deze wijze kan ook een brug worden geslagen naar de activiteiten ven de Commissie Gevelstenen en Huisnamen, de Boerderijcommissie en af en toe ook naar de Fotocommissie.