Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Privacybeleid Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden (hierna “Oud Vorden”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien U lid wordt van Oud Vorden, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Oud Vorden verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: Oudheidkundige Vereniging Oud Vorden:

 • Penningmeester: G. Vlogman, Het Eelmerink 2a, 7251 VD Vorden
 • Ledenadministrateur: J.G.M. Berentsen, Deldensebroekweg 19, 7251 RD Vorden

De functionarissen zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 1. Welke gegevens verwerkt Oud Vorden en voor welk doel.
  • In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens en eventueel postadres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer.
  • Oud Vorden verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie. Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Oud Vorden; uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, excursies, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten, enz. af te wikkelen.

E-mail berichtgeving:

Oud Vorden gebruikt uw naam en e-mailadres om u informatie te sturen over activiteiten, diensten en andere interessante zaken over het lidmaatschap van Oud Vorden.

Bewaartermijn.

Oud Vorden verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en na afloop daarvan niet langer dan noodzakelijk is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.
  • Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Oud Vorden passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Oud Vorden momenteel geen gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker.
 2. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.
  • Via de ledenadministratie van Oud Vorden kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oud Vorden zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  • Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  • Indien u klachten hebt over de wijze waarop Oud Vorden uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
  • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 3. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.oudvorden.nl en ons halfjaarblad VORDENSE KRONYCK bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Vorden, 2018