Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Huisnummers Vorden 1806-1974

Regelmatig doen zich vragen voor wat het huidige adres is van een woning waarvan slechts een wijkletter (A-E) en een nummer bekend zijn. Ook de omgekeerde vraag komt voor, zoals bij het vaststellen welke bewoners op een bepaald adres hebben gewoond.

Gerard Hoftijzer heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt om op basis van oudere documenten  en gegevens van het ECAL dit huisnummeroverzicht volledig te digitaliseren. Het monikenwerk kon uiteraard niet foutloos worden uitgevoerd en daarom doen we een beroep op alle bezoekers om eventuele fouten te melden bij de webbehheerder.

Alle wijkoverzichten gaan van oud naar nieuw met uitzondering van het dorp (wijk A), waarbij van de nieuwste situatie is uitgegaan om de huidige straatnamen als referentie te gebruiken.

Het volledige overzicht ziet er als volgt uit:

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) wijk A (Dorp)

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) wijk B (Delden)

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) wijk C (Veldwijk)

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) wijk D (Mossel)

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) wijk E (Linde)

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) wijk W (Wildenborch extra)

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) geschiedenis

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) lijsten

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) huisnummers 1806-1850

Huisnummers Vorden 1806- 1970 (1974) huisnummers per wijk 1806-1850