Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

F400006

Hackfortse molen restauratie 1943
Beschrijving De Hackfortse molen is gebouwd in 1861 en werd vanaf 1905 gepacht en bemalen door de familie Gerritsen. In de oorlogsjaren was de staat van de Hackfortse molen aan 't Hoge zeer slecht. Door eerdere bouw van een maalderij met een benzine/petroleum motor aan de noordzijde (op de foto links) werd er niet meer op de wind gemalen, waardoor het gevlucht sterk verviel en reeds in de jaren 30 verwijderd werd. Ook de stelling rondom was door houtrot verdwenen. Doordat er geen brandstof voor de motor meer verkrijgbaar was, is op verzoek van pachter de fam. Gerritsen, de molen in 1943 weer maalvaardig gemaakt. Eigenaar baron van Westerholt van Hackfort gaf de opdracht tot restauratie aan de Vordense molenmaker Ten Have. Op de foto (1943) het ophijsen van de gietijzeren as. Deze doet tot op heden (2022) nog steeds dienst. Opmerkelijk: de hergebruikte geklonken zogenaamde "Pot roedes" die toen 'voor nood' geplaatst zijn, hebben het nog tot 1985 werkend uitgehouden. Na enkele kleine herstelbeurten in 1967 en 1974 werd in 1985 een grootschaliger restauratie uitgevoerd door de Lochemse molenmakerij Groot Wesseldijk, zie de volgende foto's. Coll. P. Wassink