Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Pluimvee en Konijnenvereniging

Resultaten 1 - 25 van 25
View

100ste lid (1989)

De heer Cor Bruinsma (1995)

Jongdierendag bij drukkerij Weevers

Keuring

Keuring

Keuring bij drukkerij Weevers

Keuring vogelshow

Konijn, predikaat U

Pluimveeshow, keuring (1988)

Pluimveeshow (1991)

Pluimveeshow (1992)

Pluimveeshow (1993)

Prijsuitreiking kleindiershow (1984)

Prijswinnaars

Tentoonstelling tijdens braderie (1980)

Vogeltentoonstelling (1989)

Vogeltentoonstelling

Vogeltentoonstelling

Bestuur P.K.V. (2020)

Uitreiking Koninklijke erepenning (2020)

Oorkonde en erepenning 100 jaar PKV (2020)

Eremaille landelijke bond (2020)

Jubileumboek PKV 1920-2020

Jubilarissen (2020)

Prijswinnaars (2021)