Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

F510004

Drosterij Wichmond (circa 1917)
Beschrijving Dit pand is nog in sterk gewijzigde vorm terug te vinden op de hoek Dorpsstraat-Hackforterweg en is bekend onder de naam "Drosterij". Het is de oudste woning-boerderij in het centrum van Wichmond. Zo wordt in de notulen van het markeboek Bronsbergen-Wichmond uit 1666 al gesproken over de Drosterij. Waarschijnlijk heeft de drost hier rechtzittingen gehad. Het oudste deel van het pand is de deel, het woonhuis is er in 1892 tegenaan gebouwd. De familie Brokken, die er ongeveer vanaf 1906 tot 1975 woonde, had vroeger naast het schildersbedrijf ook een café. Ouderen herinneren zich wellicht de naam 'Melk, bier en koffiehuis'. In 1950 is de deel verbouwd tot woonhuis en kapperszaak, die in 1979 werd opgeheven. De beek en de brug zijn in 1963-1964 bij de ruilverkaveling verdwenen. Uit "Warnsveld in grootmoeders tijd" door A.M. Walsemann.