Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

F510015

Melkbussen naar de komme (1951)
Beschrijving Foto uit ca. 1951. De melkbussen worden door Annie Regelink met paard en kar naar de weg gebracht. De bocht in de Koekoekstraat (middenrechts op de foto) werd "de komme" genoemd. De weg loopt op de achtergrond naar Hackfort/Vorden, de stroomvoorziening is nog bovengronds. Collectie familie W. Regelink.