Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

F520030

Opening midgetgolfbaan (1991)
Beschrijving 11-07-1991, opening van de midgetgolfbaan, v.l.n.r: H.Mombarg, ?, H.Vriend, M.Westerik, J.Honig, W.Voortman, T.van Vleuten, M.Gabriël, R.Aartsen.