Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

Streken van Nederland - Vorden 1921-1940

Dit filmpje (onderdeel van Streken van Nederland/Achterhoek 1921-1940) bevat 2 onderwerpen:

1. Filmopnames van Huize Vorden in de jaren 20;

2. Toespraak van Generaal Tonnet bij de overdracht van een huis aan de Wildenborchseweg voor de fam. Boeijink in 1934. Tevens een verslag van Tonnet’s begrafenis in 1937. Over deze geruchtmakende ‘zaak Boeijink’ is van de hand van wijlen Jaap van den Broek een interessant artikel opgenomen in de Vordense Kronyck 1994 nr. 1, december 1994 en december 2008 (zie op de site onder ‘publicaties’).

Samenstelling: Staring Instituut (thans ECAL) en Nederlands Filmarchief.

Als u met de cursor op het onderste zwarte vlak gaat staan ziet u de menubalk. Door op de 2 verticale lijntjes te klikken kunt u pauzeren en met de 2 pijltjes rechts onder kunt u de video schermvullend bekijken. Het volume kunt u regelen met het luidsprekertje.