Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Tichelman 2
BOE 3 Tichelman 3
BOE 4 Tichelman oud
BOE 5 Tichelman HisGIS 2020-04-25

Hackfortselaan 4

Tichelman
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

TICHELMAN

Huidig adres

Hackfortselaan 4

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 13]

Oudste vermelding

1635: Tichelerije (1)

Oude benamingen

Tiggelman, Tigelman, Tijchelman, Tichelarij,Tigelarij, Tigelerie, Tiggelerie, Tiggelerij, Ticlerie, Tiglerije, Tichelerije, Tijggelerije, Tiechelerije, Tijgerie, Tiggerie (2)

Betekenis naam

Rond boerderij Tichelman ligt een lössleemlaag in de ondiepe ondergrond. Vermoedelijk werd de leem hier afgegraven voor de steenbakkerij. Een tichel is een dakpan, maar ook een baksteen (3).

Een tichelaar of tichelman was dus een steenbakker.

*Raemaeker verwijst naar een ander beroep dat hier blijkbaar ook werd uitgeoefend

Andere vermeldingen 

1646: Raemaekers* hoffstede gent. Tichelrie, Hackfort (4);

1729: Ramaker, de hofstede op de Tichelerie (5)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Ramakers hofstede, Hackfort

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 518; hier lag de voorganger van de huidige boerderij die aan de achterzijde van de deel een onderschoer had (zie kaartje) (6)

Bouwjaar

1869: de boerderij werd verplaatst naar kavel I 515/I 517 en de schuur kwam op I 516 (zie kaartje)

Verbouwing

1939, 1995 (architect Methorst) (7,8)

Type boerderij

Krukhuisboerderij gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1646-1981: 9 generaties Van Westerholt tot Hackfort
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1635: Bartolt Willemsz op de Tichelerije

1677: zoon Jan Bartels x Jenneken Hendrix
1705: zoon Bertelt Jansen op de Tiggerie x Hendersken Peters
1736: dochter Henders Bartels Tijchelmans x Berend (Barend) Priesterink op de Tigelarij
1752: wed. Henders Bartels Tijchelmans 2x Jan Wonnink, zoon van wijlen Jan Soerink
1767: dochter Dersken Tichelman x Gerrit Soerink
1796: dochter Hendrika Tichelman x Garrit Jan Klein Kranenbarg
1829: zoon Willem Klein Kranenbarg x Aleida Brummelman
1861: zoon Garrit Willem Klein Kranenbarg x Engelina Dijkman
1869: wedr. Garrit Willem Klein Kranenbarg 2x Willemina Johanna Brummelman
1885: wed. Willemina Johanna Brummelman
1898: Derk Korenblek x Frederika Johanna Pardijs
1907-1939 >: Herman Albertus Steenblik x Fredrika Antonia Bargeman

Bijzonderheden omgeving boerderij

De boerderij ligt ver achter boerderij Leunk aan de noordzijde van de Hackfortselaan
Jaartalankers 1869 in de achtergevel

Bronnen

(1) Doopboek Vorden

(2) Al deze varianten van de naam komen voor in de DTB van Vorden

(3) F. Keverlingh Buisman (red.), 1998. Hackfort huis & landgoed

(4) GA: Staten van het kwartier van Zutphen en hun gedeputeerden. Arch.nr. 005, inv.nr. 398 [Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

(5) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 106 [Transcriptie BW]
(6) Website: HisGis

(7) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg. nr. 1523, inv.nr. 558 en Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 2234

(8) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

06-03-2021

Overige bijzonderheden

Ver. Natuurmonumenten heeft Tichelman “pachtvrij” gemaakt toen de laatste boer van Tichelman naar de V.S. emigreerde (3)

Foto's

Nr. 4: Mw. A. Harmsen-Steenblik; nr. 5: HisGis-kaartje