Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BIELE

Huidig adres

Kruisdijk 1

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 14]

Oudste vermelding

1504 (1). In 1476 was Bijle land in Veldwijck (2)

Oude benamingen

Lijkt het voormalige Kleine Veen te zijn dat in 1504 genoemd wordt (1)

Betekenis naam

Veldnaam: benaming voor een bijlvormig stuk grond (3)

Andere vermeldingen

Die Bile (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

De Byle, tot Hackfort

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr. 478

Bouwjaar

< 1825: de huidige boerderij heeft dezelfde omvang als in 1825 en ligt op hetzelfde perceel

Verbouwing

1890: achtergevel vernieuwd, onderschoer verdwenen (5)

1953: interne verbouwing en voorgevel en zijgevel vernieuwd (5,6)

1983: zuidelijke gevel en achtergevel vernieuwd (5,6)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument

 

Eigenaren

1504: onderdeel leengoed Hackfort (1)

1581-1981: 11 generaties Van Westerholt tot Hackfort (1)
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1662-1680: wedr. Jan op de Biele 2x Hendersken Hilverdinc, 3x wed. Jenneken Hendrijksen
1680: wed. Jenneken Hendrijksen 3x Derck Teunissen

1714: zoon? Jan Tonis op die Bijle
1728: broer? Harmen Tonnissen Bielerman/ Tuenissen op de Bijl x Grietjen Groot Enserink
1759: zoon Jan Bijlerman x Hendrika Janssen Ketelerij
1794: zoon Hendrik Bielderman x Engele Addink
1816: zoon Jan Bielderman x Aaltjen Oldenkamp
1876: zoon Arend Bielderman x Christina Korenblik
1907-1939 <: Berend Wagenvoort x Harmina Geertruida ter Maaten

Bijzonderheden omgeving boerderij

Het oorspronkelijke erf kende een schuur aan de oostzijde; thans zijn alle bijgebouwen aan de zuidwestzijde gegroepeerd; de oudste schuur dateert uit 1912. Aan de achterzijde is oorspronkelijk een onderschoer aanwezig geweest (5)

Bronnen

(1) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed

(2) GA: Arch. Graven en hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Arch.nr. 001, inv.nr. 1036

(3) R. Kater et al.,1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden

(4) J. Renema, Een Vordense verpondingslijst 1663/64, in: OTGB jrg.17, nr.3, 2000, pp. 96-102
(5) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 4042, 4050

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

16-05-2020

Overige bijzonderheden

Blijkens de jaartalankers werd in 1890 de achtergevel vernieuwd

De achtergevel bestaat grotendeels uit hergebruikte bakstenen, terwijl de strook onder de kap nieuw metselwerk uit 1890 is

De ontwikkeling van de geslachtsnaam Bielderman is significant

Foto's

Nrs.1,2: Coll. Gerard W. Klunder, Vorden; nrs. 3,4,5: mw. T.H. Wagenvoort-Neerlaar

Nr. 6: https://hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Vorden