Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Nijland gevelsteen
BOE 3 Nijland Kruisdijk HisGIS 29-11-2020

Kruisdijk 9a

Nijland
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

NIJLAND

Huidig adres

Kruisdijk 9a [laatste wijkadres C 47]

Wijk

Veldwijk

Oudste vermelding

1476: Nijelant, kater in Veldeweijck (1)

Oude benamingen

1663: Nilant (2)

Betekenis naam

Nieuw ontgonnen land

Andere vermeldingen

1768: Nieuwland; Pokkeldoorn (a)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Nijelandt [Lambert in 't Ham]

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie I nr.181: oude boerderij met landheerkamer, zomerhuisje, schuur en boomgaard aan de overzijde van de Kruisdijk, zie kaartje (3,b)

Sectie I nr. 96: nieuwbouw van 1830 (b)

Bouwjaar

1830

Verbouwing

1907: verlenging achterhuis met 6 m. (4)

1940/41: nieuw voorhuis (4)

1987: bouw 2e bedrijfswoning (4)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door half pannen half riet met later dwars geplaatst hoog voorhuis gedekt door pannen

Monument

 

Eigenaren

1565: Huis Hackfort (5)

1587: Willem van Raesfelt x Elisabeth (6)

1604: erven Wilant Harbert Dappers x Christina Bitters verkopen aan Willem Joistinck x Gertien (6)

1626: Gerrit Ketterinck x Berentjen Jans verkopen aan

Lambert Gerritsen x Wijse (6)

1646: Lambert in ’t Ham

1659: zoon Tonnis op ’t Ham x Grietien Henrix; Tonnis Nijlandt x Grietje Lamberts (dochter); Derck Jansen x Fenneken Lamberts (dochter) verkopen 3/5 deel aan

Henrick Arentsen x Marritien Lamberts (hun zuster en zwager) (6)

1693: Henrick Arentsen 2x Wendele van Seyst; broer Arent Arentsen x Trijntien Engelinck; broer Lambertus Arentsen x Aeltien Hermelinck; Roelof Hermansen x Anneken Arentsen Nijsincks zuster) verkopen aan

Bartolt van Diemen (6)

1731: dochter Catherina van Diemen, wed. Everhard Opgelder (6)  
1780: zoon Gerhard Johan Opgelder (7)
1827: Abraham Fauré Beeckman, predikant, Voorst (7,b)
1836: Carel Jan Julius Storm van 's Gravesande (8)
1853: zoon Jacob Jan Julius Storm van 's Gravesande (8)
1910: dochter Carolina Johanna Juliana Anna Maria Storm van 's Gravesande (8)
1918: Hartog Jacob Fortuin, koopman, Lochem (8)
1919: Berend Jan Hendrik Seesink (afkomstig uit Dinxperlo) (8)
1927: Bernard Abbink (8,a)
1937: zoon Jan Willem Abbink (8)

Bewoners

1634: Henderick Nijlant

1643: Lamert op het Nijlant

1659: Henrick Arentsen x Marritien Lamberts (dochter van Lambert op ’t Ham)

1680: Tunnis op Nijland

1713: Dries Nilant

1715: dochter Fenneken Drijssen x Hendrick Dercksen (zij gaan in 1729 naar Kleine Ockhorst) (6)

1760: Derk Onstein op Nijland x Geertjen Kieskamp
1768: Roelof Nijland (Nieuwland) x Hendrika Schultink
1785: dochter Grietjen Nijland x Jan Bogchelman
1790: wedr. Jan Bogchelman x Maria Schultink
1820: zoon Garrit Bogchelman x Eva Klein Geltink
1863: zoon Derk Bogchelman x Johanna Nijemeisland
1882: zoon Gerrit Bogchelman x Hendrika Gotink
1919: Berend Jan Hendrik Seesink
1927-1939 >: Jan Willem Abbink x Janna Esselina Weenk

Bijzonderheden omgeving boerderij

(b) De situatie die te zien is op de kadasterkaart van 1832 is in feite die van 1825.
In de huidige boerderij is een gevelsteen ingemetseld met de tekst:
PBH Beeckman oud 5 jaar den eersten steen gelegd 12 april 1830 (Peter Bartold H. was een zoon van Abraham Fauré Beeckman en Helena Aleida Hoffman)

De situatie van 1830 was in 1832 nog niet doorgevoerd bij het Kadaster, dat in tijd altijd achterloopt.

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Schattingslijst Vorden 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 [Transcriptie Ben Wullink, zie ook www.vordensverleden.nl]

(2) J. Renema, Een Vordense verpondingslijst in: OTGB jrg.17 nr.3, 2000.

(3) Website: HisGis

(4) ECAL: Gemeenbestuur Vorden. Bouwvergunningen 1880-1939. Toeg.nr. 1523, inv.nr. 703 en Bouwvergunningen 1940-2002. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1875, 4094

(5) F. Keverling Buisman, 1998. Hackfort huis & landgoed

(6) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 223, 224, 227, 233, 235 [Transcriptie BW]

en Gerichtssignaten. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nr. 106 [Transcriptie BW]
(7) G. Dijkhuizen. Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden
(8) GA: Digilegger (Kadaster)

Bijzondere documenten

Eigendomsbewijs uit 1919, in bezit van kleindochter W. Termaten-Marsman

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

11-01-2021

Overige bijzonderheden

(a) de naam Pokkeldoorn is afkomstig van de gelijknamige boerderij aan de Lankhorsterstraat 2 in Hengelo Gld. waar koper Bernard Abbink woonde; zijn zoon Jan Willem nam de naam mee naar het Nijland

Foto's

coll. Gerard W. Klunder, Vorden; hisgiskaartje