Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

BOE 2 Klein Jimmink zuidwest 2016
BOE 3 Klein Jimmink zuid 2016
BOE 4 Klein Jimmink zuidoost 2016
BOE 5 Klein Jimmink oost 2016
BOE 6 Klein Jimmink sluitsteen achter 1990
BOE 7 Klein Jimmink sluitsteen voor 1933
BOE 8 Klein Jimmink schuur
BOE 9 Klein Jimmink luchtfoto
BOE 10 Klein Jimmink noord
BOE 11 Klein Jimmink west
BOE 12 Klein Jimmink zuid
BOE 13 Klein Jimmink oost
BOE 14 Klein Jimmink noord oud
BOE 15 Klein Jimmink west oud
BOE 16 Klein Jimmink zuid oud
BOE 17 Klein Jimmink oost oud
BOE 18 Klein Jimmink voorgevel 1933
BOE 19 Klein Jimmink voorgevel 1855

Lindeseweg 10

Klein Jimmink
Beschrijving

Boerderijnaam

KLEIN JIMMINK

Huidig adres

Lindeseweg 10

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 7)

Oudste vermelding

1603: (1) ½ Ymminck

1634: Henderick op Cleijne Jimminck en Geesken sijn huijsfrouw (1, 2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Germaanse voornaam Gimmo (of van Jacob, vgl. James > Jim) met patronymisch achtervoegsel –ink (3, 4, 5)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohieren

1649: Kleyn Gimminck: Ruiter (6)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 1241

Bouwjaar

08-11-1855 afgebrand en herbouwd (7, 8)

Verbouwing

1926 (achterhuis), 1933 (voorhuis), 1990 (8, 9)

Type boerderij

Oorspronkelijk hallenhuis, vanaf 1933 T-boerderij

Monument

 

Eigenaren

1603: Gertrud Gerritsen Kreyincks (1, a), ½

1611: dezelfde Gertrud Kreyincks x Steven van Hertevelt, en halfzuster Wilhelma Ruter (1), elk ½

1635: Gertrud’s zoon Arnt van Hertevelt, en Wilhelmina’s broer Johan Ruyter 1x Gesina Gansneb gen. Tengnagel, 2x Magdalena Struyff (1), elk ½

1637: Arnt’s broer Gerhart van Hartevelt tot Stockhorst (1), ½

1642: Johans zoon Johan Ruyter, en (halfneef) dezelfde Gerhart van Hartevelt x Petra van Marhulsis (1, 10), elk ½

1650: Gerhardt van Hartevelt x Petra van Marhulsis verkopen aan Johan de Ruter (1, 10, b), ½

1662: Johan (de) Ru(i)ter tot Mengerinck of Vieracker x Susanna van Rhemen verkopen aan Hendersken Craneborch wed. Gerhardt Jeremias van der Castelen (1, 10), 2/2

1699: kleindochter Anna Verwith x Wesselus Engelinck verkopen de ene helft aan Eva ter Moelen x Herman Onsteinck of Harmen Onstenk en de andere helft aan Jan Jimminck x Jenneken Henrickse (10, c)

1702: Jan Berentsen op Jimminck x Jenneken Henricks verkopen aan Jan Janssen Maelderinck x Berentien Loefs (10), ½

1711: Jan Maelderinck x Berentien Loefs verkopen aan Henrick Jan Lulofs x Anna Geertruidt Stakebrant (10), ½

1720: de erven Onstenck verkopen aan Hendrick Jan Lulofs x Anna Geertruidt Stakebrant (10), ½

1743: dochter Wijnanda Mechtild Lulofs x neef Jan Lulofs (10, 11), 2/2

1786: wed. Wijnanda Mechtild Lulofs-Lulofs (12)

1791: dochter Maria Elizabeth Lulofs x Michiel Abraham van Peene verkopen aan

Teunis Klein Jimmink x Henders Gieskamp of Kiskamp (10, 13)

1813: neefje Gerrit Jimmink (x Henders Garritsen) (13, 14)

1848: zoon Jan Willem Immink, en zuster Harmina Immink x Jan Willem Schepers (8)

1854: Hendrik Jan Lichtenberg (x Aaltjen van den Bos) (8, 14)

1861: Frans Willem Struben (x Lambarta Mechtelina Gallée) (8)

1889: dochters Hendrica Catharina, Petronella Lamberta en Anna Maria Struben (8)

1899: Hendrik Jan Nijhof (x Hendrika Johanna Bruggeman) (8, 15)

1932: Hendrik Jan Grotenhuis (8)

1938: dochter Hendrika Johanna Grotenhuis x Harmen Groot Roessink (8)

Bewoners

1634: Henderick op Cleijne Jimminck x Geesken

1650: zoon Henrick op Klene Jimminck x1 Reinken Jansen

1654: wed. Reijntien Jansen 2x Harmen ten Velde

1657: wed. Reijntien Jansen 3x Engelbert Tonnissen Grouwel

1699: Jan Berents op (Klein) Jimmink x Jenneken Henricks(en) (10)

1720: dezelfde? Jan de Wever (10)

1742: dochter Berentjen Jansen x Wander Daniels Klein Hammink (d)

1744: wedr. Wander Daniels Jimmink x Willemina Teunissen (e)

1791: Teunis (Antonijszoon) Jimmink x Henders Reindsen Ki(j)skamp, en neefje Garrit Jimmink (f)

1814: Garrit Jimmink x Henders Garritsen

1844: wed. Henders Garritsen (g)

1850: Garrit Jan Hendriksen x Anna Kappers, en (Anna Kappers) dochter Aaltjen Heersink x Lourens Oldenhave

1850: Harmen Norde x Johanna Catharina Bouwmeester

1861: Willem Klein Haneveld x Henders Pasman

1863: Willem Klein Haneveld x Henders Pasman, en zoon Jan Klein Haneveld x Grietjen Memelink

1892: Jan Klein Haneveld x Grietjen Memelink, en dochter Hendrika Gardina x Gerrit Jan Meerbeek, en zoon Hendrikus Klein Haneveld x Johanna Meerbeek

1901: Hendrik Jan Nijhof x Hendrika Johanna Bruggeman

1914: Hendrik Jan Nijhof x Hendrika Johanna Bruggeman, en neef Hendrik Jan Grotenhuys x Gerritje Reugebrink

1919: wedr. Hendrik Jan Nijhof, en neef Hendrik Jan Grotenhuys x Gerritje Reugebrink

1932: Hendrik Jan Grotenhuijs x Gerritje Reugebrink

1937: Hendrik Jan Grotenhuys x Gerritje Reugebrink, en dochter Hendrika Johanna Grotenhuys x Harmen Groot Roessink

                       

De Kamer:

1806: Bernadus Ligtenberg x Jacoba Pelgrim

1814: Teunis Jimmink x Henders Kiskamp

1821: Henders Kiefskamp

1824: Hendrik Wissels x Jenneken Onsteink

1829: Garrit Klein Selle x Engelina Lebbink

1832: Garrit Mennink x Peternelle Huevink

1834: Jan Hekkelman wedr. Aleida Garritsen (Daniels Hassink)

1837: Jannis Sloot x Johanna Takkenkamp

1839: Antony Wenneker x Aaltjen Jansen

1845: Johannes Theodorus van Geffen x Johanna Mekkeveld

1855: Hendrik Jan Lichtenberg x Aaltje van den Bos

1861: Willem Klein Haneveld x Hendrika Pasman

1861: Harmen Norde x Johanna Catharina Bouwmeester

1878: zoon Jan Norde en zusters Gerritje en Hendrika Norde

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen. Uitg. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.

2) Nederduits Gereformeerd lidmatenboek van Vorden

3) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

4) Meertens Instituut. Nederlandse Familienamenbank. www.meertens.knaw.nl

5) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

6) GA: Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohieren, registers met taxaties van belastbaar onroerend goed, 1649-1650. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

7) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Gemeenteverslagen 1851-1935. Toeg.nr. 1243, inv.nr. 875

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 733, 734, en toeg.nr. 1529, inv.nr. 4338

10) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 221, 231, 233, 234, 235, 236, 245, 252, 253 (transcr. Ben Wullink)

11) GA: Archief Huis Vorden. Toegang nr. 0438, inv.nr. 46

12) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 13

13) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 253, 827, 843

14) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst, 1812-1935. Standplaats Vorden. Toeg.nr. 3011, inv.nrs. 177, 214

15) Graafschapsbode Mei-Juni 1899. Jrg. 20, nrs. 69, 70, 74, 75

16) Pieter Dekker, 2005. Het geheim van Hackfort. Verborgen liefdedsaffaire binnen een Vordense adellijke familie

17) Bert Koene, 2014. Adel in opspraak. De Westerholts van Hackfort in de achttiende eeuw

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2023 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

13-06-2023

Overige bijzonderheden

a) 1602: het begin van Klein Jimmink (zie Groot Jimmink, Lindeseweg 12)

b) 1661: van de leenplicht gevrijd (1)

c) Anna Verwith was een dochter van Maria van der Castelen 1x Reinier Verwith, en halfzuster van Jeremias van Essen (eig. van Groot Jimmink)

d) Berentjen Jansen, dochter van (Jan?) Klijn Jimmink

e) Wander Daniels Jimmink x Willemina Teunissen waren de ouders van Jan Jimmink, die tussen 1778 en 1784 drie kinderen zou verwekken bij de douairière Anna Maria Dorothea van Westerholt-van Lintelo, vrouwe van Hackfort (16, 17)

f) Teunis (Antonijszoon) Jimmink was geboren op Groot Jimmink

g) De wed. Henders Garritsen had in 1838 enige maanden inwoning van Derk Hekkelman, die van 1834-1837 met zijn vader in de Kamer had gewoond

Foto's

1-8: Gerard Klunder

6: Gevelsteen achterhuis: DN GGR 1990 Derk Nijenhuis x Gerrie Groot Roessink

7: Gevelsteen voorhuis: HG GR RG 1933 Hendrik Jan Grotenhuys x Gerritje Reugebrink en Riek Grotenhuys

18, 19: (9)