Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BAANK

Huidig adres

Lindeseweg 14 (laatste wijkadres E 25)

Wijk

Linde

Oudste vermelding

1494: Bernard Badinch in Linde (1) (a)

1640: Harmen Bainck, zoon van Gerridt Bainck uit Vorden, trouwt met Willemken Jacobs, weduwe van Jan Gerrits uit Angerlo

Oude benamingen

1672: Badinck (2)

1689: Baijnck (2)

Betekenis naam

Afgeleid van Badink < persoonsnaam Bado (<< badu = strijd), met achtervoegsel -ink: met betrekking tot, behorende bij of aan het genoemde (1, 3)

Andere vermeldingen

1668: Groot Bainck (2)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Baeinck: Huis Vorden

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie F nr. 1017 huis en erf

Sectie F nr. 1005 berg en erf (b)

Bouwjaar

1855 (8)

Verbouwing

1867 (4) (zie ill. 9)

1971 (5)

Type boerderij

Krukhuisboerderij

Monument

Rijksmonument (4)

Eigenaren

1657: Maurits Herman Ripperda tot Vorden draagt over aan Jan Lambersen x2 Gerritien Goossens en haar kinderen uit haar eerste huwelijk met Berent Hermansen (2)

1672: Antoni Fontein x Aeltien Beumer (2)

1674: Jan Lambersen draagt zijn aandeel in Baank over aan Antoni Houwin x Aeltien Beens (2)

1686: Peter Reissman x Hendersken Jansen Ploeghmans (2)

1692: Thomas Keije (2)

1726: erfgenaam Johan Willem van Rijswijk (2)

1735: Herman Hasebroeck x Anna Weertz, en Frederik Robert van Lathum (2) (c)

1763: dochter Jacoba Haesebroeck x Adriaen Pieter Paets (2)

1767: zuster Anna Engelina Haesebroeck x Rudolph Jan Staring (2)

1805: dochter Anna Aleida Staring x Everhard Alexander Verhuell verkopen aan Antoon Roessink (2, 6, 7, 8)

1836: erven Antoon Roessink (7)

1850: dochter Berendina Roessink x Jan Derk Bettink (8, 9)

1887­: schoondochter Aaltjen Groot Enzerink, wed. van zoon Antonie Bettink (8, 9)

1898: zwager Berend Jan Bettink x Willemina Klein Kranenbarg (8)

1937: zoons Jan Derk en Berend Bettink (8)

Bewoners (10)

1652: Tonis Bainck 2x Trine Assinck

1668: vermoedelijke wed. Trine Hassinck op Groot Bainck (2)

1668: Meijnt Hermensen op Bainck x Berentjen Henricks (2)

1684: zoon Tonnis Meijnts op Baeink 1x Gerritjen Albers, 2x Gerritjen Jansen

1698: Derck Arensen op Bainck 2x Aeltjen Kassenberghs, 3x Engeltjen Arentzen

< 1761 (1756?): Hendrik Roessink x Fenneken Steege([r]mans)

1807: zoon Antony Roessink 1x Jenneken Groot Roessink

1811: wedr. Antony Roessink 2x Geertjen Straatman

1817: wedr. Antony Roessink

1818: Antony Roessink 3x schoonzuster Reintjen Straatman

1836: wed. Reintjen Straatman

1837: wed. Reintjen Straatman, en dochter Fenneken Roesink x Reint Fokkink

1845: Reint Fokkink x Fenneken Roessink

1853: zuster Berendina Roessink x Jan Derk Bettink

1887: Jan Derk Bettink x Berendina Roessink, en zoon Antonie Bettink x Aaltjen Enzerink

1892: Jan Derk Bettink x Berendina Roessink, en zoon Berend Jan Bettink x Willemina Klein Kranenbarg

1893: wed. Berendina Bettink-Roessink, en zoon Berend Jan Bettink x Willemina Klein Kranenbarg

1896: Berend Jan Bettink x Willemina Klein Kranenbarg, en zoons Jan Derk en Berend Bettink (d)

Bijzonderheden omgeving boerderij

Vensters met ramen uit de bouwtijd en luiken (4)

Heg dateert van ca. 1875 (zie ills. 8 en 16)

Schollen- of schaddenschuur voor de opslag van heideplaggen die werden gebruikt als strooisel in de stal (11) (zie ills. 3, 11 en 18)

Van 1854-1900 tevens een herberg (12)

Bronnen

1) B.J. Hekket, 1982. Oostnederlandse Familienamen

2) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811), Kerspel Vorden. Toeg. nr. 0338, inv.nrs. 233, 234, 235, 237, 240, 241, 248 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

4) Monumentenregister Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

5) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 4349

6) GA: Archief Marke van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 159

7) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nr. 2, 29B

8) GA: Digilegger (Kadaster)

9) Notariële akte 11-06-1887

10) Doop-, trouw-, lidmaten- en begraafregisters van Vorden

11) G.J. van Roekel, 1989. Marken, buurschappen, boeren, boerderijen

12) Henriët Fokkink, 1987. Boerderij Baank. Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek 19, 3

13) ECAL: Fotocollectie Staring Instituut betreffende Vorden. Toeg.nr. 1095, fotonrs. 24, 811, 812 813

14) © Henk Braakhekke

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

16-08-2020

Overige bijzonderheden

a) Zonder bronvermelding, dus onzeker

b) Aan de andere kant van de weg gelegen en mogelijk de locatie van de voorganger van deze boerderij

c) Wegens schuldoverdracht verkregen

d) Woonden hier allen nog in 1939

Foto's

2-8: Collectie Klunder

10-14: Collectie ‘Oud Vorden’ F100044-100046, 100051, Dia 000005

15-18: (13)

19: Baank 1962. De buurman van de Helderboom (Helderboomsdijk 2) maakt de weg sneeuwvrij voor de schooljeugd (14)