Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Klein Veldkamp brand 1862
BOE 3 Klein Veldkamp 1826

Ruurloseweg 0

Klein Veldkamp
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

KLEIN VELDKAMP

Huidig adres

Ruurloseweg 0 (a)

Wijk

Mossel (laatste wijkadres 1862: D 313)

Oudste vermeldingen

1408: Veltkampe (1)

1476: Kleijne Veltkamp (3)

Oude benaming

 

Betekenis naam

in tegenstelling tot de vaak wat ovalere, oudere ontginningen waarvan de naam eindigt op -kamp, wordt de naam Veldkamp gevonden bij rationeel verkavelde (rechthoekige) percelen van latere datum (2)

Andere vermeldingen (b)

1476: Veltkamp en Kleijne Veltkamp (3)

1500: Veltkamp en Lutteke Veltkamp (5)

1651: halve Groott ende Kleijn Veltcamp (6)

1744: halve Kleine Veldkamp (6)

1790: Klein Veldkamp (7, 8, 9)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Kleyne Veltcamp: Jagermr. Eck (9)

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

Wel genoemd in de leenregisters van Vorden (1, 6) maar niet in het register op de leenaktenboeken van Gelre/Zutphen (16) (b)

Kadaster 1832

Sectie D nrs. 920 (Klein Veldkamp-Kamer) en 921 (Klein Veldkamp)

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument

 

Eigenaren (d)

Veldkamp:

1408: Arnt ten Goye x Belen (Veltkampe) (1)

1416: minderj. zoon Conrade van den Goye (Veltkampe) (1)

1429: Konrat van den Goye (Veltcampt) (1)

1447: Andryes Kreijnck (Veltkampe) (1)

1455-1469: Henrica ten Brynck/Brincke (x Henryc Esse/Assen) t.b.v. haar dochter (Veltcamp) (1, 10)

1484: Margariten Beenyerff x Henrick die Heyden (Veltkamp) (1)

1492: Henrick zoon van Dorte (Veltkamp) (1)

1493: bastaard Seynen van Dorthe (Veltkamp) (1)

1495, 1507: Bernt Wullynck x Mechtelt beleend met Veltkamp; eerstgenoemde geeft zijn vrouw het vruchtgebruik van het halve erve (Veltkamp) (1, 6, 11)

1583: Johanna, wed. van Bartolt Medenwijck en van Hendrick Poppinck (Veltkamp) (6)

1608: Pieter van Zelst (x Anna van Baesdorp), de minderj. zoon van wijlen Gerrytt van Zelst x Maria Poppinck (en kleinzoon van Peter van Zelst x Johanna Wessels) (Velttkamp) (1, e)

Veldkamp en Klein Veldkamp:

1645: Jagermr. Eck (Veltcamp en Kleyne Veltcamp) (12)

halve Veldkamp:

1618: Jenneken Wessels wed. Kreyefengers (halve Velttkamp) (4)

11-03-1634: Gerrit van Zelst, minderj. zoon van wijlen Peter van Zelst x Anna van Baesdorp (halve Veltkamp) (4)

01-10-1634: Johan Kreyenfenger (x Anthonia Biermans), oudste zoon van wijlen de wed. Johanna Kreyenvengers-Wessels (halve Veltkamp) (4)

1641: jagermeester Henrick van Eck tot Medler en Harseloo 1x Agnes toe Boecop, 2x Beatrix van Schagen (kleinzoon van Henrick van Eck x Christina Broeckhuysen) (halve Veltkamp) (4)

1643: jagermr. Henrick van Eck tot Hasseloo en Barleham, verpandt aan Anna Luenings wed. Jan Due(c)ken van der Werff, en aan Henrick Abbinck x Johanna Maria Loese (halve Veltkamp) (4)

1660: Henrick Abbinck verpandt aan Catharina Lansincks de wed. van Alexander van Dieren (halve Veltcamp) (4)

halve Kleine Veldkamp:

1651: Gerhardt van Zelst x Henrica ten Berge (zoon van Pieter van Zelst x Anna van Baesdorp) (halve Groott ende Kleijn Veltcamp) (4)

1712: Huis Vorden (half Groot en half Klein Veltkamp) (6)

1718: Christina Broekhuysen wed. Henrick van Eck verkoopt aan Gerrit Bosch 1x Aaltjen Henricks Lansincks, 2x Derksken Selstermans (halve Cleyne Veltcamp) (4)

1744: Gerrit Bosch draagt over aan zijn vrouw Dersken-Selstermans (halve Kleine Veldkamp) (4)

1758: Huis Vorden (half Groot en half Klein Veldkamp) (13)

s.d.: de heer van Vorden en “de boer op Groot Veldkamp” (= Bosch) (ieder de helft van Klein Veldkamp) (13)

1775: Huis Vorden verkoopt zijn helft van katerstede de Kleine Veldkamp aan Gerrit Jan (Gerritszoon) Bosch 2x Dersken Jansen Meulenbrugge (6)

halve Groot Veldkamp:

1651: Gerhardt van Zelst (halve Groott ende Kleijn Veltcamp (4)

1692: Huis Vorden (helft van Veltkamp) (14)

1712: Huis Vorden (halve Groot en halve Klein Veltkamp (6, 14)

1725: Huis Vorden en de wed. Broekhuisen ieder de helft van Groot Veltkamp (6)

< 1745: Frederina Wilbrenninck (x Christofffel Verhel) erft van haar nicht de wed. Christina Broekhuysen (halve Groot Veldkamp) (4)

1745: Frederina Wilbrenninck draagt over aan haar neefje Frederick Wilbrenninck (halve Groot Veldkamp) (4)

1755: Frederick Wilbrenninck x Catharina Margaretha Noortwijck (Groot Veldcamp) (4)

s.d.: de heer van Vorden en rentmeester Bernardus Lubertus (Frederickszoon) Wilbrenninck (ieder de helft van Groot Veldkamp) (13)

1758: Huis Vorden (halve Groot en halve Klein Veldkamp) (13)

1776: Huis Vorden verkoopt het halve erve Groot Veldkamp aan Johan Hendrik Brass x Isabella Geertruid Ravenschot (halve Groot Veldkamp) (6)

1777: Bernardus Lubertus Wilbrenninck verkoopt het halve erve Groot Veldkamp aan Johan Hendrik Brass x Isabella Geertruid Ravenschot (halve Groot Veldcamp) (4)

Groot Veldkamp (Ruurloseweg 71):

1792: wed. Isabella Geertruida Brass-Ravenschot (Groot Veldkamp) (5)

1801: dochter Maria Juliana Brass wed. Nicolaus Gerhardus Spijker (Groot Veldkamp) (5)

1820: zoon Johan Hendrik Fredrik Spijker x Anna Susanna Agnita d’Archard (Groot Veldkamp (15)

ca. 1860: Huis Vorden (Groot Veldkamp) (15)

1915: Willem Jan Eggink x Willemina Maria Dijkman (Groot Veldkamp) (15)

Klein Veldkamp:

1784: Hendrik Jan (Gerrit Janszoon) Bosch, en dochter Aaltjen (Gerrit Jansdochter) Bosch (Klein Veldkamp)

1790: Harmen Bol(t ) 1x Geesken Tuiters (Klein Veldkamp) (5, 6, 7)

1802: Harmen Bol(t) 2x2 Aaltjen Bosch wed. Willem Wagenvoort (Klein Veltkamp) (6)

1810: wed. Aaltjen Bol(t)-Bosch

1827: Huis Medler (Klein Veldkamp) (7)

1847: Huis Medler (Klein Veldkamp) (15)

1870: grond verkocht aan de R.K. Parochiale Gemeente van de H. Antonius (15)

Bewoners

Klein Veldkamp:

1476, 1500: Reijnt op (Lutteken) Veltkamp (2, 3)

1634: Jan op Cleijn Veltcamp 1x Eefken, 2x Anne Dercksen

1638: zoon? Jan op Cleijn Veltkamp

1671: Derck (Janszoon?) op ’t Kleijn Veltkamp x Anne

1672: Tuenis (Janszoon?) op de Kleijne Veltkamp

1674: Jan Jansen op Kleijn Veltkamp 1x Jenneken Hermsen, 2x Grietjen Lubberts Kleijn Obbekinck (f)

1684:?

1718: Jan Wagenvoort op Kleijn Veldkamp x Feijtjen Jansen Gijsenkamp

1718: wedr. Jan Wagenvoort

1719: Harmen op Kleijn Veldkamp

1761: Hendrik Termeulen x Willemken Klein Wolterink

1783: Gerrit Jan Bosch 2x Derksken Gerritsen Meulenbrugge (5)

1788: zoon Hendrik Jan Bosch 1x Janna Haverkamp, 2x Garretjen Ikkink (g)

1801: Jan Gosselink x Fenneken Maatman (dochter van Jan Maatman x Hendrika Gerrits, 1796 in Klein Veldkamp-Kamer)

1814: Christiaan Pasman x Janna Bultman

1829: Hendrik Jan (Gerrit Janszoon) Bosch 4x Geesken Klein Brinkerink, en zoon Hendrik Jan Bosch x Jenneken Meulenbrugge

1862: #

Klein Veldkamp-Kamer:

1703, 1711: den inwoonder op Kleijn Veltkamp

1796: Jan Hendriksen Maatman x Hendrika Gerrits

1797: Jan Wolters x Willemina Harmsen (13)

1806: Hendrik Nijenhuis x Jenneken Molendijk

1812: wed. Jenneken Nijenhuis-Molendijk

en dochter Garritdina Nijenhuis x Derk Kok

1814: Hendrik Jan (Gerrit Janszoon) Bosch 3x Janna Bannink, 4x Geesken Klein Brinkerink (h)

1824: Harmanus Krommendijk x Grada Damhaar

1827: Garrit Jimmink x Engele Oonk

1838: Hermanus Meulenbrugge x Berendina Schut

1841: wed. Berendina Meulenbrugge-Schut, en Everardus Nijenhuis x Gerritdina Gerrits

1870: #

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Klein Veldkamp was gelegen tussen de vml. school van de Kranenburg en het vml. klooster (resp. Ruurloseweg 97 en 99), en brandde af op 29-12-1862 (17; ill’s 1 en 2). Klein Veldkamp-Kamer heeft de brand kennelijk doorstaan want werd pas in 1870 verlaten (16, 17)

b) In het veldnamenboek (8) staat boerderij Kamphuizen (Wildenborchseweg 9) ook vermeld als Klein Veldkamp. Deze naam zou in de jaren 1970 zijn bedacht door een makelaar, ter onderscheiding van het naastgelegen, in 1926 gebouwde herenhuis Kamphuizen (18)

c) De eigenarengeschiedenis was ondoorzichtig (19), getuige ook de foutieve benoeming van het erve Kamphuizen als “Veldkamp” door de auteurs van de Kadastrale Atlas (20, 21), vermoedelijk omdat dit erve, net als Groot Veldkamp (Ruurloseweg 71) destijds (van 1757 tot ca. 1860) toebehoorde aan de familie Brass/Spijker, terwijl Klein Veldkamp (van 1718 tot 1827) eigendom was van de familie Bosch, die eerst (van 1635 tot ca. 1783) op Groot Veldkamp woonde en daarna (van ca. 1783 tot 1862) op Klein Veldkamp

Bronnen

1) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort. Ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

2) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven, 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036 (transcr. Ben Wullink, www.vordensverleden.nl)

3) GA: Archief Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden (ca. 1500). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1037 (transcr. Ben Wullink)

4) R. Poesse, 2008. Leenregister van het Huis Vorden 1564-1687, pp. 54, 69, 98

5) GA: Markenarchief van Vorden. Toeg.nr. 0366, inv.nrs. 159, 843

6) RAZ: Inventaris van het archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Opdrachten, Vestenissen en Andere Voluntaire Akten. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 61, 62, 215, 222, 236, 242, 245, 247, 252 (transcr. Ben Wullink)

7) Huisarchief Medler

8) Loes Maas. ‘Veldnamen in Vorden.’ In: R. Kater et al., 1996. Boerderij- en Veldnamenboek in Vorden

9) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink)

10) RAZ: Inventaris van het Oud-rechterlijk archief Zutphen (1389-1811) Protocollen van vestenissen Zutphen. Toeg.nr. 0010, inv.nr. 463 (transcr. Ben Wullink)

11) GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de heerlijkheid Vorden. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 466 (transcr. Ben Wullink)

12) RAZ: Collectie Gerard Kreijnck (1676-1691). Afschrift van een verpondingskohier van het Graafschap Zutphen over de periode 1643-1651, met index ca. 1690. Toeg.nr. 0141, inv. nr. 22

13) GA: Archief Familie Gallée. Toeg. nr. 0459, inv. nrs. 6, 13D, 17

14) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1243

15) GA: Digilegger (Kadaster)

16) ECAL: Bevolkingsregister Gemeente Vorden

17) Leydsche Courant 29-12-1862 (www.delpher.nl)

18) J.W. Berenpas, pers.comm.

19) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen. Uitg. Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht

20) Kadastrale Atlas 1832, Vorden. Stichting Kadastrale Atlas Gelderland

21) Grietje Dijkhuizen, z.d. (ca. 2011). Uitbreiding Kadastrale Atlas 1832 Vorden

22) GA: G.J. Dibbets & H.F. Fijnje, 1826. Een nieuw aan te leggen weg van Zutphen naar de Pruisische grenzen over het terrein van Zutphen over Warnsveld, Vorden, Ruurlo tot de Meibeek. Toeg.nr. 0875, inv.nr. 421 (Rijkswaterstaatkaart)

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

26-03-2021

Overige bijzonderheden

d) Vanwege het gedurende lange tijd gedeelde eigendom en de niet altijd even duidelijke naamgeving zijn de eigenaren van het erve Groot Veldkamp en de katerstede Klein Veldkamp hier gezamelijk weergegeven, gegroepeerd volgens naamgeving, en met de familiale verervingen in overeenkomende kleuren

e) De families van Zelst, Poppinck en Wessels woonden in Doetinchem en waren verwant

f) Grietjen Kleijn Obbekinck hertrouwde in 1684 met Willem Harmsen op Klein Wolterink (Ruurloseweg 38)

g) Op enig moment na het overlijden van zijn ouders in 1784 en 1788 is Hendrik Jan Bosch verhuisd naar het nabijgelegen, in 1813 afgebroken D233 (Klein Veldkamp had toen huisnummer D234) (16)

h) Geesken Klein Brinkerink was een nichtje van zwager Willem Wagenvoort, de 1e man van Aaltjen Bosch

i) De Ganzensteeg komt tegenwoordig iets westelijker uit op de Ruurloseweg

Foto's

1: Overlay kadastrale kaart-1832 en luchtfoto GoogleEarth

2: (17)

3: (22)