Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Baakseweg 0

Schothorst
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

SCHOTHORST (a)

Huidig adres

Baakseweg 0 (zie kaartje)(1)

Wijk

Hackfort/Veldwijk

Oudste vermelding

1509: leengoed Schoirhorst in het kerspel Vorden (2)

Oude benamingen

Scothorst, Kleijn(e) Schothorst (3)

Betekenis naam

In de oudste vermelding zien we schoir/schoor -:  'aangewassen grond' + -horst: meestal 'hoger gelegen zandgrond'

Andere vermeldingen 

1602: het goed te Schothorst met de Marschkamp en de tiend te Hackfort (3)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Schothorst, goedje

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

 

Bouwjaar

 

Verbouwing

 

Type boerderij

 

Monument 

 

Eigenaren

1509: Berndt van Hackfort

1557: dochter Jacoba van Hackfort x Goossen van Raesfelt

1581: dochter Agnes van Raesfelt x Hendrik van Westerholt
1602: zoon Borchard van Westerholt en volgende 6 generaties tot ca. 1789

Bewoners

1634: De muller op Hackfort = Jan op de Schothorst (a) [laat in 1634 een kind dopen], moet dezelfde persoon zijn als

1641: Jan Volckers, muller op Kleijn Scothorst [hij pacht in 1641 Kleine Schothorst voor 6 jaar](4)

1646: dochter Aleken Jansen x Ortwin Ruskencamp (b), wever (de wever op Scothorst sijn kint laten dopen)

1656: dochter Stijntjen Jansen x Berend Willemsen (c)

1667: wedr. Bernt Wijllems 2x Fenneken Jansen, dochter van Jan in den Bosch
1674: Hermen op Schothorst alias Hermen Bertels, zoon van Bertelt Joinck x Altjen Jansen, dochter van Jan Leuinck
1681: wed. Altjen Jansen Scothorst 2x Tonnis Jansen  [laten 3 kinderen dopen]
1710: zoon Hendrik Tonnissen/Hendrik Schothorst x Grietjen Claesen, nagelaten dochter van Claes Oldenkamp
1715-1756: Derck Bartels, zoon van Bartelt Barteltsen x Hermina Tonisen/Tuenissen op de Schothorst [laten 6 kinderen dopen]

1756: wedr. Derck Bartels Schothorst
1748-1789:  dochter Anna Cathrina Derksen op de Schothorst x Theunis Dijkker/ Derksen. Anna Cathrina overlijdt als Anneken Schothorst op 10.4.1789 (5)

Bijzonderheden omgeving boerderij

(a) Afgebroken eind 18e eeuw, > 1789

De plaats waar de boerderij heeft gestaan ten zuiden van de Baakseweg is geweest op of aan de flank van de kleine dekzandrug achterin de Vloedweide:

de wandelroute Berendpad maakt hier een scherpe bocht naar links over de Vlodijk (zie kaartje)

Bronnen

(1) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamenboek in Vorden
(2) RAZ: A.P. van Schilfgaarde, 1961. De graven van Limbuirg Stirum in Gelderland en de geschiedenis hunner bezittingen. Regestenlijst nr. 845. Toeg.nr. 0365, inv.nr. 341
(3) F. Keverling Buisman (red.), 1998. Hackfort, huis & landgoed
(4) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 208

(5) DTB Vorden
(6) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 132

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

12-10-2020

Overige bijzonderheden

Na 1760 komt de naam Schothorst niet meer voor in de doop- en trouwregisters (5), maar nog wel in het taxatierapport van Hackfort van 1787 (6)
(a) Jan (Volckers) op de Schothorst moet de molenaar van Hackfort zijn geweest: 30.10.1675 trouwt Derck Jansen, sone van Jan Muller op Kleijn Scothorst met Willemken Jansen, dogter van salige Jan in Bosch.

De schoonzoons van Jan kwamen beide uit Duitsland, waar Jan Volckers gezien het patroniem Volckers vermoedelijk ook vandaan kwam

(b) Ortwin Ruskencamp kwam vermoedelijk uit Ottenstein tussen Ahaus en Vreden

(c) Ber(e)nt Willemsen kwam uit het kerspel Vreden

Foto's

Uitsnede uit Boerderij-en veldnamenboek in Vorden (1)