Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Wuestenenk2
BOE 3 Wuestenenk Fam. Wuestenenk 1962 [ong.]
BOE 4 Wuestenenk4
BOE 5 Wuestenenk Pachtboekje 1751
BOE 6 Wuestenenk HisGIS 2020-01-26
A22 Wuestenenksvonder Vorden

Baakseweg 1

Wuestenenk
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

WUESTENENK

Huidig adres

Baakseweg 1

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres C 17]

Oudste vermelding

1382: Westenenge (1); 1408: guet toe Weste[n]eng (2,3)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Woest- 'onbebouwde grond', -enk 'gemeenschappelijk bouwland bij dorp of buurtschap'

Andere vermeldingen 

1437: guet to Westenenghe (2); 1476: Wuestenenck hofsthede (1);

1492: t goet Woestenenck (1); 1494: erf to Woestenengh (4)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Woestenenck, goed

Leenaktenboeken

Leenregisters van de heerlijkheid Vorden 1407-1425, 1429-1484 (2)

Leenregister van het huis Vorden 1564-1687 nrs. 203 en 271 (5)

Kadaster 1832

Sectie K nr. 301: oude Wuestenenk

Sectie K nr. 300: nieuwe Wuestenenk in 1894 gebouwd (zie kaartje) (6)

Bouwjaar

1894, jaartalankers in de achtergevel

Verbouwing

1953, 1962, 2003 (7,8)

Type boerderij

Hallenhuis gedekt door rieten wolfsdak met aan de onderzijde een strook pannen

Monument 

Gemeentelijk monument

Eigenaren

1408: Zweder va[n] Buloe (2,3)

1437: Gheert van Hacforde (2,3)
1506-1557: Ber(e)nd van Hackfort
1558: dochter Jacoba van Hackfort x Goessen van Raesfelt
1565: dochter Agnes van Raesfelt x Hendrik van Westerholt
1575-1981: 10 generaties Van Westerholt tot Hackfort
1982: Vereniging Natuurmonumenten

Bewoners

1382: Wanken ten Westenenge (1)

1476: Wuestenenck (1)

1492: die bouwman Bartelt (1)

1613: Gerrit op de Weustenenk (9)

< 1644: Lubert Woestenenck

1644: zoon Derk Lubersen Woestenenck x Alken Peter Wessels

1645: Henrick boer op Weustenenck x Jenneken Henrix (9)

ca. 1700: Garrit Woestenenk 1x Hendersken Wolterink, 2x Maria Roelofsen Abbink

1732-1750: zoon Peter (op 't) Woestenenk 1x Teuntjen Oldenkamp, 2x Aaltjen Boomkamp

1752: Harmen Brandenborg, bouwman op ’t Woestenenk (zie pachtboek) x Maria Pasman

1768: zoon Henderik Jan WoestenEnk (a) x Geesken Tjoonk
1806: zoon Harmen Woestenenk x Anna Mennink
1861: zoon Jan Berend Wuestenenk x Hendrica Lentink
1890: zoon Garrit Jan Wuestenenk x Anna Gardina Knoef
1929 >: zoon Jan Berend Wuestenenk x Aaltjen Regelink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Nabij de boerderij ligt een historisch bruggetje over de Baakse Beek (10)

Sinds 2004 is in de schuur van de boerderij het Beheerkantoor de Graafschap van Ver. Natuurmonumenten gevestigd  

Bronnen

(1) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen.

Bede en betaling 1382. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927

Schattingslijst Vorden 1476. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036

Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927

[Transcriptie Ben Wullink, zie www.vordensverleden.nl]

(2) GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de heerlijkheid Vorden 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505.Toeg.nr. 0520, inv.nrs. 464, 465

(3) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort (ongepubliceerde doctoraalscriptie)

(4) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en land in de Middeleeuwen. Bijdrage aan een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

(5) GA: Archief Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1248 [Transcriptie R. Poesse]

(6) Website: HisGis

(7) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie, i.o.v. Vereniging Natuurmonumenten

(8) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen 1940-2004. Toeg.nr. 1529, inv.nrs. 2114, 2116, 2117

(9) RAZ: ORA Schoutambt Zutphen. Opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten Vorden. Arch.nr. 0338, inv. nrs. 225 en 230 [transcriptie BW]

(10) H.W. Rossel, 2005. “Het Wuestenenks vonder”, in: Vordense Kronyck 23, 1, pp. 27-28

(11) Doop- en trouwboek Vorden

Bijzondere documenten

Pachtboekje 1751-1964 [Transcriptie Ben Wullink] in bezit van J.M. Wuestenenk

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

28-12-2020

Overige bijzonderheden

(a) Henderik Jan wordt op 8.2.1739 geboren als Henderik Jan Brandenborg, zoon van Harmen Brandenborg op den Havercamp en Maria Pasman/Berenpas (11).

In zijn latere leven noemt hij zich Wuestenenk naar de boerderij waar eerst zijn vader in 1752 pachter werd en later hijzelf (zie bladzijde pachtboek)

Foto's

Nrs. 1-2-3: coll. Gerard W. Klunder, Vorden; nr. 4: fotoarchief Oud Vorden; nr. 5 bladzijde pachtboek; nr. 6: HisGis-kaartje