Zoeken

Binnenkort

           1 juni 2024 11.30 u

Excursie met GSM bus naar Hattem

     Vertrek van Old Vorden Huus

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

HALLER

Huidig adres

Beunkstege 4

Wijk

Linde (laatste wijkadres E 55)

Oudste vermelding

1416, 1429: Harler, Herler (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Haller < Harler < Haarler < haar-laar:

haar- ‘zandige hoogte of lange hoogterug’ en laar- ‘open plek in het bos, bosweide’ (-hair of -haer werd uitgesproken als -haar)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Haller: aen het huijs toe Hackvoort (2)

Leenaktenboeken

(1, 4)

Kadaster 1832

Sectie F nr. 580

Bouwjaar

 

Verbouwing

1882, 1993 (5, 6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1416: Johanne den Geylen (1), ten Herler

1429: Johan ten Harler (1), ten Haerler

1467: Gerit ten Harler (1), ten Harler

1484: Geerdt ten Hairler (1), Hairler

1493: Willem Ten Harler (1), then Harler

< 1533: Griete Hallers (7), haar aandeel

1533: Bernt van Hackfort x Margrieta van Egmond (Huis Hackfort) (7), Griete Hallers aandeel

< 1658: nazaat Henrick van Westerholt (Huis Hackfort) (4)

1658: zoon Borchardt Wilhelm van Westerholt (Huis Hackfort) (4)

1660: broer Johan Engelbert van Westerholt (4, 7)

1669: broer Henrick Pelgrom van Westerholt en zwager/zuster Jacob Schimmelpenninck van der Oye x Jacoba Emilia van Westerholt (4)

1670: Jacob Schimmelpenninck van der Oye x Jacoba Emilia van Westerholt (4)

1705: zoon Herman Hendrick Schimmelpenninck van der Oye (x Agatha van der Capellen) (4, 8)

1708: broer Jan Pelgrum Schimmelpenninck van der Oye (x Anna Dorothea van Lintelo) (4)

1711: Johan Evert of Everhardt ten Broeck (Huis Onstein) (4)

1714: zuster Margareta ten Broeck (4)

1721: zusters Reinira Anna en Rudolphia ten Broeck (4)

ca. 1733: nichtje? Susanna Helena Denove (De Nove) wed. Benjamin ten (von) Honstede (4)

1775: zoon Barthold Georg Carel van (von) Honstede (4)

1777: Engelbertus Tiberius van Harinxma thoe Heeg x Maria Ursula Sophia van Oldenneel (Huis Onstein) (4, 9)

1824: Borchard Frederik Lodewijk van Westerholt (Huis Hackfort) (5, 10, 11)

1863: broer Arend van Westerholt (Huis Hackfort) (5)

1878: neefje Frederik Alexander van Ittersum (5)

1882: Garrit Groot Jebbink (5)

1897: zoon Hendrikus Groot Jebbink (5)

1933: zoon Garrit Jan Groot Jebbink (5)

Bewoners

1429: Johan ten Harler (1)

1467: Gerit ten Harler (1)

1484: Geerdt ten Hairler (1)

1493: Willem ten Harler (1)

1500: Bert ten Haller (3)

1634: Jan op ’t Haller

1645: Albert Wolters Gesenck x Anneken Pelskamp

1647: Gerit op het Haller

1665: Hendrick opt Haller x Aeltien (12)

1680: zoon Goosen Hendriksen op ’t Haller x Essele Rutgers Brandenborg

1726: dochter Aaltjen Goosens op ’t Haller x neef Garrit Hendriksen Brandenborg alias Haller

1768: dochter Esseltjen Hallers x Garrit Hendriksen Geltink alias Haller

1771: wedr. Garrit Haller, en dochter Esseltjen Hallers x Garrit Geltink

1780: Garrit Geltink x Esseltjen Hallers

1787: wed. Essele Haller

1788: wed. Essele Haller 2x Derk Wissels

1806: wed. Essele Wissels-Haller

1808: Hendrik Jan Lentink (alias Voskamp) x Gerritjen Hissink

1833: Jan te Waarlo x Willemina Jansen

1848: wedr. Jan te Waarlo

1853: wedr. Jan te Waarlo, en zoon Jan te Waarlo x Wilhelmina Winkel

1855: wedr. Jan te Waarlo, en zoon/wedr. Jan te Waarlo

1856: wedr. Jan te Waarlo, en zoon/wedr. Jan te Waarlo 2x schoonzuster Hendrica Winkel

1865: Jan te Waarlo x Hendrica Winkel

1882: Garrit Groot Jebbink x Janna van de Visger

1893: Garrit Groot Jebbink x Janna van de Visger, en zoon Hendrikus Groot Jebbink x Janna Eggink

1894: wedr. Garrit Groot Jebbink, en zoon Hendrikus Groot Jebbink x Janna Eggink

1896: wedr. Garrit Groot Jebbink, en zoon/wedr. Hendrikus Groot Jebbink

1897: Hendrikus Groot Jebbink 2x Tonia Norde

1900: wedr. Hendrikus Groot Jebbink

1901: wedr. Hendrikus Groot Jebbink 3x Janna Vos

1930: Hendrikus Groot Jebbink x Janna Vos, en zoon Garrit Jan Groot Jebbink x Peternella Berendina Groot Jebbink (niet verwant)

1933: wed. Janna Groot Jebbink-Vos, en zoon Garrit Jan Groot Jebbink x Peternella Berendina Groot Jebbink

1934: Garrit Jan Groot Jebbink x Peternella Berendina Groot Jebbink

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort, ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

2) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Verpondingskohier Scholtambt Zutphen. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

3) GA: Archief Graven en Hertogen van Gelre, Graven van Zutphen. Rekening van ontvangst van een schatting in het kerspel Vorden, en van uitgaven (1476). Toeg.nr. 0001, inv.nr. 1036, 1037 (transcr. Ben Wullink)

4) GA: Archief Huis Verwolde. Leenregisters van het Huis Vorden 1564-1787. Toeg.nr. 0556, inv.nrs. 1248, 1249 (transcr. R. Poesse)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 762

7) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 217, 233 (transcr. Ben Wullink)

8) GA: Archiewf Huis Ruurlo. Toeg.nr. 0894, inv.nr. 1512

9) GA: Archief Familie van Grotenhuis. Toeg.nr. 0462, inv.nrs. 320, 321

10) A.P. van Schilfgaarde, 1941. ‘Het Onstein.’ In: Gelre. Bijdragen en Mededeelingen, 44

11) ECAL: Notarissen in de gemeente Bronckhorst. Notarieel Register der akten gepasseerd voor Johan Hendrik Gallée, 1824. Toeg.nr. 3011, inv.nr. 196

12) Jarich Renema, 2001. ‘Schade door des bisschops volck te Vorden gedaan.’ In: Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jrg. 24, nr. 1

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

05-05-2020

Overige bijzonderheden

 

Foto's