Zoeken

Binnenkort

Het nieuwe seizoen begint in september.

14 en 15 september Open Monumenten Dagen. Expositie met als thema ‘Migratiestromen in de Achterhoek’, aangevuld met teksten en foto’s over Vordense migranten.

 

Sociale media

BOE 2 Makkink voorzijde 2
BOE 3 Makkink achterzijde
BOE 4 Makkink achterboog
BOE 5 Makkink Leeuwenkop in sluitsteen
BOE 6 Makkink guirlandes
BOE 7 Makkink voor- en zijkant
BOE 8 Makkink pomp met koetshuis op de achtergrond
BOE 9 Makkink zijkant
BOE 10 Makkink oude foto RAZ
BOE 11 Makkink buitenplaats voorzijde
BOE 12 Makkink buitenplaats zijkant
BOE 13 Makkink HisGIS 2020-05-17
BOE 14 Makkink koetshuis-tuinmanswoning 1
BOE 15 Makkink koetshuis-tuinmanswoning 2

Boshuisweg 1+3

Makkink
Beschrijving

Boerderijnaam

MAKKINK

Huidig adres

Boshuisweg 1, 3

Wijk

Vierakker (laatste wijkadressen E21, 22)

Oudste vermelding

1382: Mackinch, erf (Smacking) (1, 2, a)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Persoonsnaam Makko- gevolgd door (afstammings)suffix: -ink (3)

Andere vermeldingen

1445: (speculatief) dat guet te Mackkynck (4)

Verpondingskohieren

1492: Tgoet Mackinck (5)

1646: Mackinck (6)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 366: boerderij (7)

Sectie D nr. 374: herenhuis en koetshuis (7)

Bouwjaar

Boerderij: lag in 1811 op dezelfde plek als heden (8)

Herenhuis: ca. 1830 (7, 9, b), afbraak 1913

Koetshuis: ca. 1830, afbraak ca. 1856, herbouw ca. 1874 (7)

1969: nieuwe bedrijfswoning (10, 11)

Verbouwing

Boerderij: mid 19e eeuw (afgaand op de neogotische spitsboogramen), jaren ’50 vd 20e eeuw, 1969, 1987 (10, 11, 12)

Herenhuis: ca. 1856, ca. 1870, 1903 (7)

Koetshuis ca. 1910, jaren ’50 en ’80 vd 20e eeuw (7, 11), koetshuis > boerderij > woonhuis

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

Rijksmonument

Eigenaren

1382: Hackfort (2)

1447: Bartruyt, wed. Herman Mackinck (4), dat guet te Mackkynck

1459: zoon Rykolt Mackinck, dochter Bate Mackinx x Goessen Momme, en Bade Talholt x Gertruydt (4, c), dat guet te Mackinck

1471: Baede Talholt (13)

1493: Hasken van Dommeren (13, d)

1571: Willem Veer (13, e)

1627: Laurens van Til (drost te Groenlo) (13, e)

1643: Ermgart van Boerlo schenkt aan de kinderen van haar neef Gerrit ten Grotenhuis (13, e)

1646: Grootenhuis: (6, e)

1664: Fam. van Grotenhuis (Twello), en Derck Frans van Til x Anna Elsebe (13, e), ½ + ½

1665: Fam. van Grotenhuis verkoopt aan Wilhelmina Leydeckers, wed. Slindewaters en zuster Anna Leydeckers (13), ½

1683: Joost Balthasar van Grotenhuis tot Veenhuis x Janna Catharina van Boerlo (13), ½

1691: Antonius Hoppenbrouwers x Elisabeth van Akerlaken (13, 15), ½ + ½

1717: zoon Antonius Hoppenbrouwers x Adriana Margaretha van Walcheren (13)

1756: neefje Isaac van der Meer de Walcheren (13), ½

1766: Isaac van der Meer de Walcheren x Anna Christina Vles wed. Arnold Hendrik Wentholt (13), ½ + ½

1787: Jan Willem Lankhiet (1x Maria Ploegman, 2x Maria Elizabeth Smits, 3x Rachel Verbeek) (13, 14)

1805: wed. Rachel Lankhiet-Verbeek

1810: Johannes Ludovicus Groneman, (1x Johanna Theodora de Roller, 2x Wilhelmina Juliana Ludovica Tjassens, 3x Mathia Johanna Adriana Koijman (16)

1822: wed. Mathia Johanna Adriana Groneman-Koijman

1850: kleinzoon Hendrik Wigand Franciscus Riesz (7)

1873: Jacoba Maria Burger wed. Gerrit Ebbink van Dick (7)

1876: zoon Jacob van Dick (7)

1898: Huis Hackfort (7)

Bewoners

Boerderij: Boshuisweg 3

1382: Willem Mackinc (2)

1424: Alyt, vrouwe to Mac(h)kinck (17, f)

1471: Herman en Lueken (Lucas) Mackinck (13)

1492: die bouman Gosen (5)

1571: Goessen Mackinck (13)

1643: (speculatief) Barttelt Mackenck

1671: (speculatief) Evert Janssen Mackinck x Grietje Berents

< 1698: Berent Berentsen x Geesken Eskens van de Leemkuijl

1709: Berent Berentsen, en dochter Anneken Berents op Makkink x Herman Stephens of Stevens Bouwmeester

1724: Jan Goosens Enserink alias Jan Macking x Hendrika Janssen Willebrinck, Wilberink of Ilmerink (= Wilmerink) (15)

1769: zoon Jan Makkink x Dersken Kornegoor

1803: wed. Derksen Makkink-Kornegoor

1806: wed. Derksen Makkink-Kornegoor, en zoon Evert Jan Makkink x Jenneken Klein Lebbink

1818: Evert Jan Makkink x Jenneken Klein Lebbink

1835: wedr. Evert Jan Makkink

1840: wedr. Evert Jan Makkink, en zoon Jan Makkink x Teuntjen Abbink

1841: Jan Makkink x Teuntjen Abbink

1870: wed. Teuntjen Makkink-Abbink

1873: wed. Teuntjen Makkink-Abbink, en zoon Evert Jan Makkink x Antonia Hendrika Eggink

1879: Evert Jan Makkink x Antonia Hendrika Eggink

1886: wedr. Evert Jan Makkink

1887: wedr. Evert Jan Makkink 2x Geertje Eggink

1908: wed. Geertje Makkink-Eggink, en zoon Jan Makkink x Everdina Margrieta Pardijs

1939: Jan Makkink x Everdina Margrieta Pardijs

                                  

Herenhuis:

< 1840: Pieter van Vliet x Hendrika Pleizier

1844: wed. Hendrina van Vliet-Pleizier

1854-1858: Louis Antonie Joseph Philippe Maschek

1893: Antonius Wilhelmus Franciscus van der Veldt

1899: Andries Augustus Kampfraath

1903-1905: Jan Feves x Martha Schuttinga

                                        

Herenhuis-Kamer:

ca. 1870-1889: Hendrik Jan Wesseldijk x Berendina Hilbert

1903-1906: Anna Catharina Sijpkens-Wenniger

                                       

Koetshuis: Boshuisweg 1

1889: Hendrik Jan Wesseldijk x Berendina Hilbert

1890: Johanna Hietkamp-Lievestro

1902: Derk Jan Wicherink x Heintje Korenblik

1905: Gerhard Smeitink x Hendrika Johanna Rietberg

1905: Jan Teunis ter Maat x Johanna Fukkink

1908: Hendrikus van Leijden x Hendrika Geertruida Baank

1911: Jan Klein Lenderink x Harmina Alberta Elsman

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Niet duidelijk waar dit Makkink gelegen heeft, want werd gesitueerd tussen het niet meer bestaande erve Vroink en het erve Wissink aan de Heerlerweg in Vierakker

b) Stond nog niet op een kaart uit 1811 en kwam ook niet voor in het bevolkingsregister uit 1829, maar wel op de eerste kadastrale kaart van ca. 1830

Bronnen

1) B.H. Slicher van Bath, 1944/1977. Mensch en Land in de Middeleeuwen. Bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland

2) GA: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4060 (oud nr. 694)

3) B.J. Hekket, 1975. Oost Nederlandse familienamen

4) RAZ: Inventaris van het Oud-rechterlijk archief Zuttphen (1389-1811). Toeg.nr. 0010, inv.nr. 457 (transcr. Diederik Rijs)

5) GA: Graven en hertogen van Zutphen.Toeg.nr. 0001, 4927 (transcr. Albert Lettink)

6) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie Gerhard Kreijnck (1676-1691). Toeg.nr. 0141, inv.nr. 22 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

7) GA: Digilegger (Kadaster)

8) GA: Collectie verpondingskaarten. Toeg.nr. 0873, inv.nr. 72

9) RAZ: Bevolkingsregister van Warnsveld

10) ECAL: Gemeentebestuur Vorden, betr. Wichmond en Vierakker. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 80

11) C.J. Kolman et al., 1998. De boerderijen op het landgoed Hackfort, bouwhistorische inventarisatie i.o.v. Ver. Natuurmonumenten

12) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Rijksmonumentenregister

13) W. Zondervan, 1957. ‘Het Makkink te Vierakker.’ In: Archief, orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, nr. V

14) GA: Staten van het Kwartier van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 454

15) GA: Markeboek van Vierakker, 1603-1763. Toeg.nr. 0366, inv.nr. 808

16) RAZ: Archief Scholtambt Zutphen. Toeg. nr. 0338, inv.nr. 254 (transcr. Ben Wullink)

17) G.J. Kuypers, 1988. Machtsverhoudingen in het kwartier van Zutphen in de 15e eeuw, bekeken aan de hand van de bezittingen van de heren van Vorden en Hackfort. Ongepubliceerde doctoraalscriptie (zie ook GA: Archief Huis Hackfort. Leenregisters van de Heerlijkheid Vorden, 1407-1423, 1429-1483, 1484-1505. Toeg.nr. 0520, inv.nrs 464-466)

18) RAZ: Plaatsingslijst van de collectie particuliere charters Zutphen (1297-1809). Toeg.nr. 0191, inv.nr. 17

19) GA: Gelderse Rekenkamer. Toeg.nr. 0012, inv.nr. 453

20: RAZ: Fotocollectie Warnsveld. Fotonummers SZU002000126 (1902), 002000127 (1902), SZU00200126 (1987)

21: www.hisgis.nl

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2024 Joke Tjoonk-Bouwmeester en Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

14-02-2024

Overige bijzonderheden

c) Gosen Momme was getrouwd met de oudste dochter van Herman Mackinck (18)

d) In 1509 was de niet met name genoemde eigenaar tevens in het bezit van het goed Hassinck in de buurtschap Dommeren onder Bergh (19)

e) De families Veer, van Til, van Boerlo en van Grotenhuis waren verwant

f) Alyt was een zuster van Henric Mentinck

Foto's

1-9: Gerda Rossel

10-12: (20)

13: (21)