Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Endendiek kaartje uit Veldnamen

De Eldersmaat 0

Endendijk
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

ENDENDIJK (a)

Huidig adres

De Eldersmaat 0 (zie kaartjes)

Wijk

Hackfort/Veldwijk [laatste wijkadres in 1867: C 1]

Oudste vermelding

1796 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen 

’t Spookhuis (2)

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

sectie H  nr. 770

Bouwjaar

 

Verbouwing

(a) bewoond tot 1883, daarna afgebroken

Type boerderij

 

Monument 

 

Eigenaren

1796: broers Derk en Hendrik Jan Wolterink kopen het boerderijtje van Gerrit Jimmink x Elisabeth Tenkink voor 185 Caroli gulden: het behoort aan de gebruiker die geen verpondinge betaalt (1)
1832: de grond aan B.F.W. van Westerholt tot Hackfort, Hendrik Wolterink heeft recht van opstal (3)

Bewoners

1796: Hendrik Jan Wolterink x Geertruij Wolterink
1844-1883: zoon Jan Wolterink met zuster Gerritje Wolterink *

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

(1) GA: Archief Huis Hackfort. Toeg.nr. 0520, inv.nr. 502

(2) R. Kater et al., 1996. Boerderij- en veldnamen in Vorden
(3) Kadastrale Atlas 1832 Vorden

Bijzondere documenten

* Er is correspondentie bewaard gebleven uit september-oktober 1881 tussen de douairière Van Westerholt-Witsen Elias en de kerkenraad van Vorden over afbreken van het pand en schadeloosstelling van de eigenaren (1)

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt 

27-01-2020

Overige bijzonderheden

< 1974 heette De Eldersmaat de Endendiek

Foto's

Nr. 1: https://hisgis.nl/kaartviewer/Gelderland/Vorden
Nr. 2: uitsnede uit Boerderij- en veldnamen Vorden