Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Boerle achterzijde
BOE 3 Ansichtkaart ca. 1946
BOE 4 Boerle ansichtkaart voor 1915
BV024 1 het Boerle Groot Enserink

Deldensebroekweg 21

Boerle
Beschrijving

Huidige boerderijnaam

BOERLE

Huidig adres

Deldensebroekweg 21 [laatste wijkadres B 90]

Wijk

Delden

Oudste vermelding

1470: ten Buerle (1)

Oude benamingen

1502: Buirle; 1576: Groot Boerlo; 1639: Boorlo; 1644: Burlo; 1645: Buole

Betekenis naam

Boer + -le > lo = open plaats in bos

Andere vermeldingen

1684: Groot Boerloo; 1691: Groote Boer

Verpondingskohier van Kreynck 1646

Boerlo, weduwe Crousen

Leenaktenboeken Gelre/Zutphen

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 645

Bouwjaar

Sloop en herbouw 1915 (2)

Verbouwing

1857: verbouw; 1927: bijbouw; 1940: bijbouw (2)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1470: Werner ten Buerle x Alijt (1)

1488: Aelbert ten Buerle verkoopt aan Derick van Hacfort die het door verkoopt aan Claeus Snellenborch en Elsken (3)

1502: Hermken op Buirle, wed. van Jacob Ketele + kinderen Jacob en Berent (1)

< 1520: Arnt Enserinck

1520: wed. van Arnt Enserinck, Mariken,  Albert Enserinck,  Wilmer Enserinck x Janna verkopen aan Aloff van Lennep x Herma (4)

1576: Claes Enserinck, Grite Enserinck en Aeltjen Enserinck, Marie, Mese en Johan Enserinck verkopen hun ¼ deel aan Geesken wed. Hendrick Kreijenfengers (4)

1639: dochter Henrica Kreijenvengers wed. Jochem Cruese (4)

1666: Trientjen Jansen wed. Evert Weeninck (4)

1670: Gerhard Engelen x Agneta Enserinx, zuster Christina Enserinx, Catharina Jansen wed. Weincks, Hendersken Wisseners wed. Tuijs, (allen erfgenamen van Hendersken de Haes) verkopen hun aandelen aan Mechtelt Hansen wed. Derck Bosil (4)

1803: Hendrik Nijland x Hendrika Stroman (4)

1832: Kinderen Hendrik Nijland (5)

1854: Erven Gerhardus Nijland verkopen aan Gerhard Groot Enzerink (2)

1915: zoon Garrit Willem Groot Enzerink (2)

1926: verkoop aan kinderen Johan, Derkje Elisabeth en Garrit Willem Groot Enzerink (2)

Bewoners

1470: Werner ten Buerlo x Alijt

1488: Aelbert ten Buerle

1492: opten Boerle die bouwman Melijss (6)

1502: Hermken op Buirle

< 1644: Swer ten Burlo

1644: Altien ten Burlo, wed. Swer ten Burlo x Luickas Hendricks

1645: Luickas op Buole [laat Hendersken dopen]

1669: dochter Hendersken Lucasen x Harmen Jansen Hammijnck alias Harmen Boerl (overlijdt in 1712 als Harmen Borsbroekhove (7); Harmen en Hendersken moeten rond 1700 op de nieuwe katerstede Boersbroek zijn gaan wonen)

Ca. 1700: Jan Grote Boerle

1730: dochter Willemken Jansen x Jan Nieuwenhuijs op ’t Groot Boerlo

1766: zoon Jurrien Groot Boerlo x Christina Alderkamps

1792: dochter Wilhelmina Groot Boerle x Hendrik Jan Groot Enserink

1804: broer Jan Groot Boerle x Garritjen Linderman

1809: wedr. Jan Groot Boerle 2x Fenneken Braakhekke

1814: Geurt Geurtsen en zoon Eimbert Geurtsen x Wilmke Groote Mentink

1821: Eimbert Geurtsen  2x Johanna Holtslag

1833: Berend Gotink x Harmina Broenenbarg

1839: Frederik Pardijs x Garritjen Weenink

1854: Gerhard Groot Enzerink x Gijsbertina Elisabeth Donderwinkel

1883: zoon Garrit Willem Groot Enzerink x Derkje Klein Wesselink

1918: zoon Johan Groot Enzerink x Willemina Zweverink

Bijzonderheden omgeving boerderij

1825: de voorganger van de huidige boerderij afgebrand (8)

1828: herbouw (8)

Bronnen

(1) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen 1450-1500, Regesten Vorden. Arch.nr. 010, inv.nrs. 460, 461, 215 [transcriptie Ben Wullink, zie vordensverleden.nl]

(2) GA: Digilegger (Kadaster)

(3) RAZ: Regesten Collectie Particuliere Charters Zutphen 1297-1809. Arch.nr. 191 [transcriptie BW]

(4) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen. Protokol van opdrachten, vestenissen en andere voluntaire akten. Regesten Vorden. Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 216, 221, 229, 233, 234 [transcriptie BW]

(5) Kadastrale Atlas Vorden 1832

(6) GA: Arch. Graven en Hertogen van Gelre. Graven van Zutphen. Kohier pontschatting 1492. Toeg.nr. 0001, inv.nr. 4927 [transcriptie BW]

(7) Begraafboek Vorden 1677-1726 [transcriptie BW]

(8) W. Groot Enzerink, pers.comm.

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

JBT

Laatst bijgewerkt

16-01-2021

Overige bijzonderheden

Afb. 5 illustreert het gedicht “Mijn ouderhuis” in het boek Zwerfsteenen, Honderd verzen, 1940, door Gerhard Hermanus Groot Enzerink, in 1884 geboren op ’t Boerle, zoon van Garrit Willem Groot Enzerink x Derkje Klein Wesselink

Foto's

foto’s 1-2: coll. Gerard W. Klunder, Vorden; 3: ansichtkaart ca. 1946; 4: coll. Viersen, < 1915; 5: beeldarchief Oud Vorden