Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

BOE 2 Tolkamp voorgevel 2019
BOE 3 Tolkamp voor & zijgevel 2019
BOE 4 Tolkamp voor & zij 2019
BOE 5 Tolkamp achter 2019
BOE 6 Tolkamp voor en zij 1980
BOE 7 Tolkamp achter 1960
BOE 8 Tolkamp voor en zij z.d
BOE 9 Tolkamp bouwtekening 1926
BOE 10 Tolkamp bouwtekening pre 1915
BOE 11 Tolkamp overlay 1832-2019
BOE 12 Tolkamp kadastrale ontwikkeling 1832-1983

Deldensebroekweg 15

Tolkamp
Beschrijving

Boerderijnaam

TOLKAMP

Huidig adres

Deldensebroekweg 15

Wijk

Delden (laatste wijkadres B77)

Oudste vermelding

1806 (1)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Vernoemd naar de eerste bewoners

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie H nr. 471 (2)

Bouwjaar

 

Verbouwing

ca. 1890, 1915, 1926, 1933, 1961, 2003 (2, 3, ill’s 9, 10, 12)

Type boerderij

Krukhuis

Monument

 

Eigenaren

1832: Frederik Besselink (2)

1863: Frederik Besselink en kleinkinderen Hummelink (2)

1869: kleinkinderen Hummelink (2)

1926: Bernardus Hendrikus Mullink (2)

Bewoners

1806: Hendrik Tolkamp x Aaltjen Garritsen

1813: Hendrik Tolkamp x Aaltjen Garritsen, en dochter Grada (Gerarda) Tolkamp 1x Henricus Christiaan Raben, 2x Frederik Besselink

1844: wed. Aaltjen Tolkamp-Garritsen, en dochter Grada Tolkamp x Frederik Besselink

1848: Frederik Besselink x Grada Tolkamp

1849: Frederik Besselink x Grada Tolkamp, en dochter Johanna Besselink x Hendrik Jan Hummelink

1861: Frederik Besselink x Grada Tolkamp, en schoonzoon (wedr.) Hendrik Jan Hummelink

1863: wedr. Frederik Besselink, en schoonzoon Hendrik Jan Hummelink

1869: Hendrik Jan Hummelink

1901: zoon Franciscus Gradus Hendrikus Hummelink

1921: Franciscus Gradus Hendrikus Hummelink, en nichtje Carolina Aleida Maria Sanders (a) x Bernardus Hendrikus Mullink

Bijzonderheden omgeving boerderij

Tijdens de ruilverkaveling (rond 1974) is de weg naar De Dril alias Klein Waaijenberg (‘t Heegken 3), die daarvoor vlak langs het huis liep, ca. 50 m. zuidwaarts verlegd (2, ill. 11)

Bronnen

1) ECAL Gemeentebestuur Vorden Bevolkinsgsadministratie. Toeg. nr. 1243, inv.nr. 1503

2) GA: Digilegger (Kadaster)

3) ECAL: Gemeentebestuur Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 126, 128 en toeg.nr. 1529, inv.nrs. 1101, 1104

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2019 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

10-09-2019

Overige bijzonderheden

a) Dochter van Theodorus Antonius Sanders x Carolina Theodora Hummelink, kleindochter van Johanna Besselink x Hendrik Jan Hummelink

Foto's

9, 10: (3)

11: Overlay kadasterkaart 1832-luchtfoto GoogleEarth

12: (2)