Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Deldenseweg 4

Roordink
Beschrijving

Boerderijnaam

ROORDINK

Huidig adres

Deldenseweg 4

Wijk

Delden (laatste wijkadressen B 99 en 100)

Oudste vermelding

1378 (1)

Oude benamingen

Roderdinck, Roerdink, Roodink

Betekenis naam

Afgeleid van de mannelijke persoonsnaam Roderic (2, 3)

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1649: Roerdinck, eig. (Tomas Taets van) Amerongen (4)

Leenaktenboeken

Gelre/Zutphen (1)

Kadaster 1832

Oud: Sectie H nr. 110

Nieuw: Sectie H nr. 144

Bouwjaar

1932 (5, 6), herbouw na brand

Verbouwing

1977 (6)

Type boerderij

Hallenhuis

Monument

 

Eigenaren

1378: Jacob Roderdingh, Roderdingh (1)

1381: Gerrit Grevels, Raderdinck (1)

1396: Gerrit van Braemel(e) x Jutte, Roderdinck (1, 7)

1410: zoon Henrich van Brameren x Jutte Alphertsdochter Kreynck (1, 7)

1424: zuster Lumme van Bramel x Johans van den Rijn (1)

1440: Henrick ten Rijn (1)

1440: Marselis of Marcelis van Bramel (1)

1461: Jutte van Bramel (1)

1461: zoon Henrich van Bramel (1)

1461: Lumme Henricks Helmichs (1)

1468: vader Henrick Helmichs (1)

1492: Henrick Helmichs laat na aan het Convent van den Regulierclooster to Wyndesheym (bij Zwolle) (1)

1492: Henrick Helmichs laat na aan zijn nichtje Gertrud van Twickel x Conrads ten Duven (1)

1501: voornoemd klooster draagt over aan Peter Hackhuys (1)

1501: Peter Hackhuys laat na aan zijn zuster en kloosterlinge Eve Hackhuys, ten behoeve van het Grote Convent Mariengrave binnen Doesburg (1)

1524: Peter Hackhuys laat na aan neef Henrick ten Hackhuys (1)

1529: Eva Gotijns non van het Grote Mariengrave Convent draagt over aan haar broer Henrick Vrossinck alias Roerdinck x Hermanna (1, 11)

1538: Mariken ten Hackhuys x Johan Egberts (1)

1542: zoon Peter Jansen (1)

1544: (dezelfde) Henrick Froessinck (1)

1544: het Grote Convent te Doesburg wordt gelast over te dragen aan Peter Egbertss tho Hackhuiss (8, 8a, 8b, 8c)

1550: Aleyt ten Hackhuys wed. Bruyns van Dattelen draagt over aan Hardwich to Heker (1)

1551: Peter Egbertzen draagt over aan Hardwich to Heker (1)

1557: Hartwich to Hekeren staat af aan Wychman Ernsts (1)

1563: zoon Johan Ernst draagt over aan Henrick Schuls (1)

1581: Henrick Schuls draagt over aan Elisabeth Evertsen van Wyhe (1)

1581: Henric Schuls laat na aan zijn neefje Thomas van Luchteren (1)

1581: Elisabeth van Wyhe laat na aan haar zuster Eeffse van Wyhe x Dirx to Bocop (1)

1593: zuster? Wilhelmina van Wyhe x Thomas van Luchteren dragen over aan zwager Dirkx to Bocop (1)

1629: Eeffse van Wye laat na aan haar neef Gijsbert van Wye (1)

1629: Gijsbert van Wye draagt over aan Tomas van Boerlo (1)

1640: Tomas van Boerlo laat na aan zijn neef Taets van Amerongen (1, 9)

1657: wed. Frederica Taets-van Zuylen van Nyvelt (1)

1657: Joost ten Grootenhuys tot Veenhuysen (1)

1689: neefje Joost Baltasar ten Grotenhuis (1)

1705: zoon Johan Engelbert ten Grotenhuis (1)

1709: zuster Mechteld Maria ten Grotenhuis (1)

1711: Mechteld Maria van Grotenhuis x Pedro Ferdinandes, Johanna Catharina van Buurlo wed. Joost Baltasar van Grotenhuis, Judit Margareta van Grotenhuis en Gerrit Joost van Grotenhuis dragen over aan Theodorus van Eyl (1)

1739: zoon Wessel van Eyll (in hoedanigheid van kerkmeester van de R.K. parochie te Zutphen) x Anna Maria Theresia van Hacfort (1)

1769: zwager Theodorus Zeno van Dorth tot Medler x Elisabeth Maria van Hacfort (1, 10, a)

1789: zoon Reinier Engelbert van Dorth tot Medler (1, 5, 10)

1847: dochter Josephine Johanna Arnoldine Eleonore Charlotte van Dorth tot Medler (5)

1866: R.K. Gemeente van Zutphen (5, 10)

Bewoners

1529: Henrick Roerdinck (Vrossinck) x Hermanna (11)

1547: zoon? Herman Roerdinck x Henna (11)

1643: Evert op Roerdinck (11, 12)

ca. 1680: Werner Jacobsen Josink x Albertina Jansen Hissink

1707: wed. Albertina Jansen Roordink-Hissink 2x Wander Gerritsen Menkveld alias Roordink

1711: wedr. Wander Roordink 2x Maria Teunissen Geesink

1750: (Maria’s) zoon Garrit Jan Waenders Roordink x Aeltjen Zweers Hamersteen

1762: Garrit Jan Roordink 2x Lamberdina Eskens van den Prijzer

1787: (Aeltjens) zoon Jan Aelbert Roordink x Dersken Juriens Wilmerink

1798: Hermanus Jansen (Hiekink) Decanie of Decanije x Jenneken Goossens Zweverink (8, c)

1814: wed. Jenneken Decanie-Zweverink

1840: zoon Goosen Decanije

1841: broer Garrit Jan Decanije x Aleida Oortgiezen

1871: Garrit Jan Decanije x Aleida Oortgiezen, en zoon Harmanus Decanije x Johanna Hendrika Zweverink (c)

1878: wed. Aleida Decanije-Oortgiezen, en zoon Harmanus Decanije x Johanna Hendrika Zweverink

1882: Harmanus Decanije x Johanna Hendrika Zweverink (c)

1900: Gradus Holleman

1903: Gradus Holleman, en zoon Gradus Johannes Holleman x Grada Maria Jansen

1916: Gradus Johannes Holleman x Grada Maria Jansen,

1932-1932: Gradus Johannes Holleman x Grada Maria Jansen, en zoon Gradus Hermanus Holleman x Margaretha Christina Vosch van Avesaet

 

De Kamer

1900: Willem Bömer x Berendina Mölder

1910: Willem Bömer x Berendina Mölder, en nichtje Frederika Antonia Mölder x Martinus Johannes Borgonjen

1918: wedr. Willem Bömer, en nichtje Frederika Antonia Mölder x Martinus Johannes Borgonjen

1926: Martinus Johannes Borgonjen x Frederika Antonia Mölder

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) De boerderij was geen eigendom maar werd geadministreerd ten profijte van de R.K. Statie van de Stad Zutphen (lange tijd bediend door de paters Jezuïten, de werkelijke eigenaren (b)). De verkoop was bedoeld om de administratieve taak van kerkmeester Wessel van Eijll te verlichten. In 1866 werd het goed overgedragen aan het R.K. kerkbestuur van Zutphen (10). Hoe en wanneer de Zutphense R.K. kerk het in handen gekregen had is onbekend

b) Met het plakkaat van mei 1580 was het R.K. instellingen verboden om onroerende goederen te bezitten. Dit verbod werd vaak omzeild door deze goederen in handen te geven van nominale eigenaren, die de opbrengsten ervan afdroegen aan die instellingen

Bronnen

1) J.J.S. Sloet & J.S. van Veen, 1917. Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het Kwartier van Zutphen

2) Geïntegreerde Taalbank, Instituut voor Nederlandse Lexicologie,

http://gtb.inl.nl/search/

3) B.J. Hekket, 1982. Oost Nederlandse Familienamen

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

5) GA: Digilegger (Kadaster)

6) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1523, inv.nrs. 62, 89 en toeg.nr. 1529, inv.nr. 1139

7) A. (Adolph) Staring, 1938. ‘De Bramel.’ In: Gelre Bijdragen en Mededeelingen, XLI

8) Ben Wullink, 2016. Het erve Roordink. www.vordensverlden.nl

8a) GA: Archief Hof van Gelre en Zutphen. Bescheiden van algemene aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795. Toeg.nr. 0124, inv.nrs. 904, 1063

8b) GA: Archief Huis Medler. Toeg.nr. 0456, inv.nrs. 384-393

8c) RAZ: Inventaris van het archief van de R.K. Parochie te Zutphen (1618-1987). Toeg.nr. 067, inv.nrs. 71-95

9) UA: Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905. Toeg. 34-4, inv.nr. U021a21

10) Huisarchief van het Medler

11) RAZ: ORA Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nrs. 54-55, 217, 230 (transcr. Ben Wullink)

12) Nederduits-Gereformeerd doopboek van Vorden

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2020 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

01-11-2020

Overige bijzonderheden

c) Jenneken Zweverinks zuster Janna was de overgrootmoeder van Johanna Hendrika Zweverink

Foto's