Zoeken

Binnenkort

           Jaarvergadering 19.30 u

Kindertehuis van De Decanije 20.00 u

            14 maart De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

 

Huidig adres

Dorpsstraat 2

Wijk

Dorp (laatste wijkadres in 1890: A 40) (a)

Oudste vermelding

1639: Harmen de Wever (1)

Oude benamingen

1642> Harmen de Wevershuis (2, 3)

Betekenis naam

 

Andere vermeldingen

 

Verpondingskohier van Kreynck 1646

1639: Herman die Wevers hutte en hoff (4, b)

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie K nr. 521

Bouwjaar

1980: nieuwbouw (5)

Verbouwing

ca. 1894: sloop (6)

Type boerderij

T-boerderij (6)

Monument

 

Eigenaren

< 1798: Huis Vorden, eigenaar van de grond (7, 8)

 

1721?: Jan Lucas Brinkhoff (x Eultjen Hendericksen) (7)

ca. 1749: Willem Willemsen (x Hendrica Eggink) (8, b)

1818: zoon Lambertus Willemsen (x Bartjen Loman) (6)

1876: zoon Antonij Willemsen e.c. (6)

1893: zusters Jaantje en Reinira Willemsen (6)

ca. 1894: Gerhardus Johannes Bieleman, en Evert Jan Wijers (6)

Bewoners

1639: Herman die Wever (1, 2, 3)

< 1719: kleinzoon? Harmen Hendrikzen die Wever 1x Berentjen Teunissen, 2x Jenneken Harmsen Jimmink

1721?: Jan Lucas Brinkhoff x Eultjen Hendericksen Bouwmeester (7)

ca. 1749: dochter Hendrica Brinckhoff x Berent Willemsen Peters

1785: zoon Willem Willemsen x Hendrica Eggink (c)

1810: Willem Willemsen x Hendrica Eggink, en zoon Lambartus Willemsen x Bartjen Loman

1818: wed. Hendrica Willemsen-Eggink, en zoon Lambartus Willemsen x Bartjen Loman

1827: Lambartus Willemsen x Bartjen Loman (d)

1875: wedr. Lambartus Willemsen

1876-1893: kinderen Antony, Reinira, Jaantje en Pieternella Willemsen

Bijzonderheden omgeving boerderij

a) Wanneer het Dorp een aparte wijk of buurtschap werd is niet duidelijk, maar in de 18e eeuw werd een deel nog tot Veldwijk en een deel tot Mossel gerekend. De grens liep o.a. bij dit adres

b) De bewoner betaalde alleen verponding voor de grond, de hut was gratis (4)

c) Bijna alle dorpsbewoners waren vroeger boer, al dan niet in deeltijd, met rechten in de marke van Vorden en gronden in eigendom of pacht, zowel binnen als buiten het dorp. Sommigen hadden een grote boerderij (zoals de eigenaar van Dorpsstraat 24-26), anderen kleinere. Willemsen bezat ca. 7 ha. in eigendom, en stond te boek als (voltijds) landbouwer

d) De familie Willemsen had in 1850 korte tijd inwoning van Jan Bieleman (x Geesken Kerlen), catechiseermeester en vader van Gerhardus Johannes Bieleman, eigenaar in 1894

Bronnen

1) Nederduits gereformeerd doopboek van Vorden

2) GA: Archief Huis Vorden. Toeg.nr. 0438, inv.nr. 539a

3) GA: Archief Huis Verwolde. Toeg.nr. 0556, inv.nr. 1264

4) GA: Archief van de Staten van Zutphen en hun Gedeputeerden. Toeg.nr. 0005, inv.nr. 398 (transcr. Ben Wullink. www.vordensverleden.nl)

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1529, inv.nr. 1238

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) GA: Archief Familie Gallée. Toeg.nr. 0459, inv.nrs. 6, 13B, 13C, 13D

8) RAZ: Archief van het Scholtambt Zutphen (1462-1811). Toeg.nr. 0338, inv.nr. 253 (transcr. Marian Kruijt)

9) GA: Jan de Beijer, 1743. ’t Dorp Vorde.’ In: Topografisch-historische Atlas Gelderland. Toeg.nr. 1551, inv.nr. 2453

10) Google StreetView

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2021 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

11-03-2021

Overige bijzonderheden

 

Foto

Dorpsstraat 2 e.o., 1743-2018 (9, 10)