Zoeken

Binnenkort

   Dialectmiddag 23 november 2023

   Geschiedenis van eten en drinken

13 november 2023 20.00 u De Herberg

 

Sociale media

Beschrijving

Boerderijnaam

Pietshuis

Huidig adres

Dorpsstraat 1 (voorheen Vierakkersestraatweg 51, daarvoor Vierakkersestraatweg 43, dáárvoor Vierakkersestraatweg 51)

Wijk

Vierakker (laatste wijkadres E 3)

Oudste vermelding

1811, 1813 (1, 2)

Oude benamingen

 

Betekenis naam

Vernoemd naar Piet Schoenaker, bewoner vanaf ca. 1819

Andere vermeldingen

1812: Vuilegat (3)

19e eeuw: ’t Voele (4)

Verpondingskohieren

 

Leenaktenboeken

 

Kadaster 1832

Sectie D nr. 312

Bouwjaar

 

Verbouwing

1971 (5)

Type boerderij

T-boerderij

Monument

Gemeentelijk monument

Eigenaren

Huis Suideras (6)

Bewoners

1783: (speculatief) Hendrik Jan Former (a) 1x Stijne ten Dijk, 2x Teuntjen Willemsen (Plasbekke), 3x Teuntjen Teunissen

1815: Gerrit Former of Volmer x Nn (3)

1819: Piet, Peter of Petrus Schoenaker x Hendrika van Bent (6)

1837: wed. Hendrika Schoenaker-van Bent

1847: wed. Hendrika Schoenaker-van Bent, en zoon Petrus Johannes Albertus Schoenaker x Maria de Witt

1864: Petrus Johannes Albertus Schoenaker x Maria de Witt

1865: wedr. Petrus Johannes Albertus Schoenaker

1871: Petrus Johannes Albertus Schoenaker 2x Janna Logen

1879: Petrus Johannes Albertus Schoenaker x Janna Logen, en zoon Albertus Bernardus Suitbertus Schoenaker x Hendrika van Gurp

1899: wed. Janna Schoenaker-Logen, en zoon Albertus Bernardus Suitbertus Schoenaker x Hendrika van Gurp

1912: Albertus Bernardus Suitbertus Schoenaker x Hendrika van Gurp

1916: wedr. Albertus Bernardus Suitbertus Schoenaker

1917: zoon Gerhardus Bernardus Schoenaker

1920: Hermanes Hagen x Grada Cornelissen

1930: wed. Grada Hagen-Cornelissen

1932: wed. Grada Hagen-Cornelissen 2x Jacobus Arnoldus Meulenbeek (wedr. Wilhelmina van Hal)

Bijzonderheden omgeving boerderij

 

Bronnen

1) GA: Verpondingskaarten. Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Warnsveld. Toeg.nr. 0873, inv.nr. 72

2) GA 0874, 209 Kadaster, pré-kadastrale kaarten. Vierakker-orientale (1813). Toeg.nr. 0874, inv.nr. 209

3) Bekendmakingen en Berigten en tot Byvoegsle van het Staatkundig Dagblad van het Departement van den Boven-IJssel 51, 04-06-1812

4) GA: Kaartenverzameling Rijskarchief in Gelderland. Toeg.nr. 0509, kaartnr. 562-0001

5) ECAL: Gemeentebestuur van Vorden. Bouwvergunningen. Toeg.nr. 1530, inv.nr. 162

6) GA: Digilegger (Kadaster)

7) RAZ:. Inventaris van het archief van de Gemeente Warnsveld (1811-1936). Lijsten van personen die in de verschillende buurtschappen gewoond hebben en statistische opgaven over ieder huisgezin. Toeg.nr. 3001, inv.nr. 849

8) Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Bijzondere documenten

 

Opgesteld door

©2022 Gerda Rossel

Laatst bijgewerkt

25-06-2022

Overige bijzonderheden

a) Hendrik Jan Former, Feurme, Furme, Vormer, Veurme of Vurme

Foto's

1963: (8)